Vil du være mentor for en sårbar forælder under uddannelse i København

Vi søger lige nu frivillige til en ny spændende indsats i Storkøbenhavn: uddannelsesmentorer der skal støtte en sårbar forælder i at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Som frivillig mentor støtter du fx med lektier, elevplads ansøgninger, balance mellem familieliv og uddannelse, opbakning mm. Du støtter ud fra din mentees behov og situation.

Et mentorforløb varer som minimum 6 måneder, og du skal være klar til at mødes med den person du støtter minimum hver 14. dag. Alle frivillige mentorer bliver klædt på via kursus og sparring i Røde Kors, og du bliver en del af et korps med andre mentorer.

Kontakt os gerne hvis du er interesseret i at høre mere.

Source: Mentor i Røde Kors – frivilligjob.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.