Vil du gøre en forskel for unge, som mistrives i Rudersdal?

Café Backstage mangler lige nu frivillige i Rudersdal og omegn. Mange unge mistrives psykisk og socialt, de føler ikke, at de passer ind i fællesskaberne, og de føler sig meget alene om deres udfordringer. Derfor har vi startet Café Backstage.

Cafe Backstage er et initiativ af frivillige, som selv har oplevet psykiske udfordringer, og sloganet er, at “alle kan blive ramt, og ingen skal stå alene.”

Mange unge oplever i dag angst, stress, depression, selvskade, spiseforstyrrelser, social angst og mange andre former for sårbarheder. Det er ofte forbundet med en følelse af skam og ensomhed – det vil vi gerne lave om på.

Vi tror på, at en følelse af fællesskab og åbenhed omkring psykisk sårbarhed kan hjælpe de unge og give dem et fælleskab med plads til alle. Omdrejningspunktet i cafeen er at være et frirum, hvor unge mellem 14-20 år kan mødes, være fælles om kreative aktiviteter, have det sjovt og møde nye mennesker kombineret med oplæg og spejling i andre, som oplever udfordringer.

Cafeen afholdes som udgangspunkt hver tirsdag fra kl. 17-21 i Mariehøj Centret (Øverødvej 246, Holte). Første café starter op d. 24.  april 2018.

Bliv frivillig

For at være frivillig i projektet skal du selv kende til psykiske udfordringer i hverdagen. Dine personlige erfaringer gør, at de unge føler sig mødt på en mere ligeværdig måde, og det giver håb at se, at andre, der har haft det svært ligesom dem, lever et meningsfuldt liv, hvor der er overskud til at hjælpe andre. Dette kaldes peer-støtte.

Du skal gerne være mellem 18-35 år (+/-). Dette skyldes, at de unge så vidt muligt skal kunne relatere sig til dig/spejle sig i dig, og du skal kunne forstå de unges situation og hverdag. Vores erfaringer er, at det bedst opnås, hvis aldersforskellen ikke er for stor.

Din funktion i caféen vil være at hjælpe til udviklingen og formidlingen af caféen, at starte aktiviteter op med de unge, støtte de unge og evt. dele ud af dine egne erfaringer. Er du interesseret, så kontakt os endelig – vi glæder os til at gøre en forskel for unge sammen med dig.

 

Projektet er et samarbejde mellem frivillige og Bro til hverdagslivet med økonomisk støtte fra Ung i Rudersdal

Source: Vil du gøre en forskel for unge, som mistrives i Rudersdal? – frivilligjob.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.