Vidensbaseret rådgivning og mentorer til handikappede

koraRådgivning skal hjælpe flere kognitivt handicappede i job. Personer med koncentrations- og indlæringsproblemer kan have svært ved at få og fastholde et job. Danske Handicaporganisationer har iværksat et projekt, der skal hjælpe flere til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Indsatsen skal sikre, at borgerne kan blive bedre til selv at sætte ord på, hvilke former for støtte de har behov for. Det kan være støtte i form af mentorer eller personlig assistance på arbejdspladsen. Det kan også være hjælpemidler eller særligt tilrettelagte arbejdsopgaver.

Handicaporganisationerne vil bidrage med vidensbaseret rådgivning og tilbyde såkaldte psykoedukationsforløb. Det skal give både sagsbehandlerne og borgerne selv bedre forståelse for de særlige udfordringer, som kognitive handicap giver, og hvad der skal til for at afhjælpe dem.

KORA vil i de kommende år evaluere projektet. Se mere her.

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.