Vi søger fem frivillige til vores nye uddannelses-gruppe i mentorprojektet 

Billede

Vi søger fem frivillige til vores nye uddannelsesgruppe i mentorprojektet Dynamo.

Dynamo er et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og Københavns Kommune. Projektet er forankret i fire udsatte byområder i København: Amager, Brønshøj-Husum, Valby og Vester-bro/Kgs. Enghave. Her matches i alt 200 børn og unge på 12-16 år med frivillige mentorer, der tjener som rollemodeller og støtter de unge ifht. ungdoms- og fritidsliv.

Vi søger nu fem frivillige til projektets nye uddannelsesgruppe, der bl.a. får ansvar for:

  • Udarbejdelse og forbedring af frivillighåndbøger.
  • Oplæg ved intro-uddannelsesdage for nye frivillige.
  • Efteruddannelsesdage for frivillige (særligt mentorer).
  • Planlægning og afholdelse af erfaringsudvekslingsworkshops og ”fyraftensmøder” for aktivitetsgrupper og seniormentorer (vidensdeling på tværs, faglige oplæg, formidling af evalueringsresultater o. lign.).

Ovenstående sker med den nødvendige sparring fra ansatte i Ungdommens Røde Kors.

Hvem kan blive medlem af uddannelsesgruppen?

Du skal bo i Hovedstadsområdet og gerne være fyldt 25 år. Desuden skal du kunne binde dig til projektet i minimum et år. Vi ser gerne, at du kan sige ja til en række af nedenstående punkter:

  • Du interesserer dig for læring og kompetenceudvikling i en frivillig kontekst.
  • Du har eventuelt erfaring med mentorprojekter og/eller frivilligt socialt arbejde.
  • Du er selvstændig og god til at samarbejde.
  • Du er initiativrig og har gode planlægningsevner.
  • Du er fleksibel og indstillet på at bruge 5-10 timer om ugen på projektet i gennemsnit (fortrinsvis aften og weekendarbejde).
  • Du kan deltage i intro-aftenen for nye frivillige i uddannelsesgruppen tirsdag den 1. no-vember kl. 17.30-21.00

Frivilligjob.dk her

Ungdommens Røde Kors
Hejrevej 30
2400 København NV

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.