Vi søger dig, der brænder for at skabe støtte og give sparring til din egen gruppe af mentorpar

Kunne du tænke dig at stå for sparring og kvalitetssikring af en lille gruppe mentorforløb? Du vil få en afgørende rolle i at sikre, at både mentor og mentee får gode oplevelser og succesfulde mentorforløb. Bliv kontaktperson nu! (find opslag nederst)

Om mentoring i URK:

URK har mangeårig erfaring med at udvikle og drive frivilligbaserede mentorordninger målrettet børn og unge. Vores erfaring er, at mentoring er en effektiv metode til at støtte børn og unge i deres udvikling gennem en større tro på sig selv og en øget bevidsthed om egne ressourcer, kompetencer og handlemuligheder. Det er vigtigt, at mentor føler sig klædt på til mentorgerningen. Derfor modtager mentor træning samt løbende sparring, som er med til at støtte mentor i sit virke. Det er netop din rolle som kontaktperson at sikre den løbende sparring for mentorer samt følge op på, hvordan mentee har det i forløbet. Mentorforløbene kan være forskellige steder i landet, og som kontaktperson har du kun telefonisk/Skype kontakt med mentor og mentee.

Arbejdsopgaverne som frivillig kontaktperson vil bestå af:

–          Månedlige telefoniske samtaler med mentee og mentor

–          Sørge for at mentor løbende kan få sparring og at mentor trives i sit frivillige arbejde

–          Opspore, om et mentorforløb evt. er på afveje

–          Opspore, om der er brug for professionel hjælp, som du kan henvise videre til (vi klæder dig på til dette)

–          Sikre, at mentor er klædt på til afslutningen af forløbet

–          Når du er kommet godt i gang, kan det være du vil få en rolle i at klæde nye mentorer i din gruppe på til at starte som mentor

–           Sikre, at der evalueres i overensstemmelse med retningslinjerne i dit mentorprojekt

Vi forventer at du:

–          Er fyldt 22 år (det er vigtigt du har livserfaring og kan træde i karakter, derfor sætter vi en minimumsgrænse), er initiativrig og kan lide at stå til rådighed for andre

–          Er støttende og opmuntrende, når mentee eller mentor oplever udfordringer i forløbet

–          Kan binde dig til at følge hvert mentorforløb i et år

–          Bruger 4-6 timer om måneden på at fungere som kontaktperson i et tidsrum I sammen aftaler

–          Har lysten til at fungere som kontaktperson i 4-5 forskellige mentorforløb

–          Evt. har tidligere erfaring med mentee- eller mentorrollen

–          Kan deltage i en grundtræning i mentoring den 23. september 2017 i København og træning i din rolle som kontaktperson (d. 28. september)

Du får:

–          Grundtræning i mentoring

–          Træning i din rolle som frivillig kontaktperson (afholdes den 28. september 2017 i København)

Du får til gengæld lov at mærke den energi og glæde, man får, når man hjælper andre mennesker på vej i livet – både fra et mentee og mentor perspektiv. Hertil får du lov til at være med på sidelinjen i et spændende udviklingsforløb i relationen mellem to mennesker. Derudover får du masser af gode oplevelser og muligheden for at være frivillig i Danmarks største humanitære børne- og ungdomsorganisation.

Lyder ovenstående arbejdsbeskrivelse som noget for dig, så send en ansøgning, hvor du skriver, hvorfor du har lyst til at blive kontaktperson. Ansøgningsfrist er den 11. september 2017. Samtaler forventes at blive afholdt den 14. september(formiddag) og den 19. september(eftermiddag).

Opslag frivilligjob URK

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.