Værdiskabelse i praksis. Udviklingsprojekt i Voksenservice, Fredericia Kommune

De senere år har vi snakket meget om, hvad der I GENNEMSNIT virker i velfærdsindsatsen. Voksenservice i Fredericia Kommune har dog sat en endnu mere perspektivrig dagsorden: Hvad skaber konkret værdi for den enkelte?

Værdiskabelse forudsætter indgående viden om og dialog med den enkelte, og indebærer en skræddersyet indsats hinsides indsatskataloger, manualer og standardiserede metoder.

Kun hvis jeg ved en masse om DIT liv, DINE omgivelser og DINE mål og drømme, kan jeg som fagperson vide, hvilken faglig støtte og indsats der er mest muligt værdiskabende for dig, nu og på længere sigt!

Jeg har netop afsluttet et inspirerende samarbejdsprojekt med afdelingens Center for Aktivt Liv og Læring, hvor vi har udforsket en gruppebaseret, værdiskabelsesorienteret tilgang til hjemmevejledning for udviklingshæmmede og døve borgere. Tak for dén livsbekræftende oplevelse! (Morten Greve, LinkedIN)

Link til projektet bag publikationen

 Download Erfaringsopsamling_juni_2018.pd

Source: Projekter – DEFACTUM

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.