URK MENTOR: RELATIONER DER RYKKER 

Mange af de børn og unge, der bliver tilbudt en mentor, er omgivet af professionelle hjælpere til hverdag. Det gør derfor en kæmpe forskel for dem, at mentorerne er der af lyst og nysgerrighed, for det skaber grobund for ligeværdige relationer, der rykker både mentee og mentor.

Mentorprojekter
Vi har lige nu en række forskellige mentorprojekter, som henvender sig til forskellige målgrupper.

  • Frem i Lyset –for børn og unge mellem 11-20 år i hele landet
  • Dynamo -for børn og unge mellem 12-16 år i København
  • Strøm -for børn og unge mellem 10-15 år i København
  • Connect –for unge etniske kvinder mellem 18-30 år i hele landet
  • Viadukt -for unge anbragte eller tidligere anbragte unge mellem 15-30 år i København og Roskilde
  • Dit Rum -for unge mellem 12-25 år i København og Københavns Vestegn, der er opvokset i familier med alkohol -og stofmisbrug
  • MentorNu -for alle børn og unge i hele landet

Kilde: URK-Mentor | URK.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.