Ungnu har kastet sig over mentorordning | Middelfart |

Arbejdet i Ungnu finder ikke blot sted indenfor i dagtilbuddet, men også udenfor. De ansatte er nemlig begyndt at tage ud og give støtte til psykisk og socialt sårbare unge som mentorer. I takt med at tiderne ændrer sig, og der opstår flere specialtilbud målrettet unge med psykiske og sociale vanskeligheder, er antallet af unge i dagtilbuddet Ungnu faldet – hvis man altså ser på dem, der har deres dagligdag i dagtilbuddet.

I dag fungerer de ansatte nemlig også som mentorer for en del unge, som dermed kun er delvist tilknyttet dagtilbuddet, der har kørt mentorordningen i cirka tre år.

Om Ungnu

Ungnu er et socialt træningssted for unge mellem 16 og 30 år, som grundet psykiske eller sociale vanskeligheder har svært ved at fastholde uddannelse og/eller arbejde.Her kan dem, der ønsker redskaber til at overkomme de vanskeligheder, der forhindrer dem i at gennemføre en uddannelse, få fastlagt et ugeprogram, der inkluderer forberedende undervisning til for eksempel VUC, individuelle samtaler, samvær med andre unge lignende dem selv, social træning og motion.

Siden den officielle åbning i januar 2008 har 121 unge været igennem Ungnu, og i øjeblikket er der ni over 18 år tilknyttet dagtilbuddet samt tre under 18 år. Dertil kommer 15 unge, som de ansatte er mentorer for.

Der findes ikke statistikker over, hvor samtlige 121 udskrevet unge fra Ungnu præcist er endte op i dag, men det kan konkluderes, at knap halvdelen af de i alt 40, der er blevet udskrevet i løbet af de seneste tre år, enten er i ordinært arbejde eller i gang med en uddannelse, og en fjerdedel er i gang med et studieforberedende forløb på enten produktionsskole, praktik eller lignende.

  – Det startede med, at når folk blev udskrevet herfra og skulle starte i skole eller andet, så havde de fortsat brug for at snakke med én, der forstod deres udfordringer. Og med tiden har det udviklet sig til at også at rumme dem, der endnu ikke har været forbi os, fortæller Elsa Lind, der er leder af Ungnu.

Hun fornemmer, at nogle af dem, som de er mentorer for, slet ikke ville klare at kunne komme ned i Multihuset, hvor dagtilbuddet i dag hører hjemme.

– Og der er vi der så til at hjælpe dem lidt på vej. Nogle gange handler det bare om at tage med dem ud og handle ind eller gå i biografen, fordi det virker for voldsomt for dem at gøre alene, forklarer Elsa Lind.

I dag er der 12 unge i Ungnu, hvor man tidligere var oppe på mere end 20 eller 30. Til gengæld er der 15 tilknyttet mentorordningen.

Kilde: Ungnu har kastet sig over mentorordning | Middelfart | Fyens.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.