Ungdommens Røde Kors: Mentoring og dialog i Odense

Viadukt Odense er et mentorprojekt for uledsagede unge flygtninge. Projektet tilbyder de unge støtte i et hverdagsperspektiv, der tager udgangspunkt i den enkelte unges situation og behov. Den unge tilknyttes to frivillige mentorer og mødes med én af dem en gang om ugen. Indholdet af møderne afhænger af den unges behov, men mentor kan blandt andet introducere den unge til positive fællesskaber i lokalområdet, tilbyde lektiehjælp eller lave sociale aktiviteter med den unge.

Kilde: Viadukt Odense | URK.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.