Ungdommens Røde Kors: Mentorer til psykisk sårbare

GIFlogoColorSmallMange børn og unge oplever problemer og udfordringer hver dag. Nogle har en gang i mellem brug for gode råd, støtte eller bare én at snakke med.  Læs eksempelvis om OPLAND der er en mentorordning der henvender sig til psykisk sårbare. Opland er et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og en kommunal samarbejdspartner. Læs mere her

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.