Ungdommens Røde Kors: Apollo og Orion

Mange udsatte børn og unge kan have brug for hjælp og støtte til at finde og udvikle deres potentiale. I programmet Frem i Lyset har vi derfor udviklet en mentorordning, som tilbyder børn og unge et fast holdepunkt og en stabil støtte i udviklingen af deres sociale, faglige og personlige kompetencer og potentialer. Vi ved, at mentorordninger ofte får en afgørende positiv betydning for børn og unge.

Formålet med mentorordningen er at hjælpe børn og unge gennem folkeskolen eller en ungdomsuddannelse med lysten til at lære og troen på sig selv i behold.I mentorordningen matches børn og unge med en frivillig mentor. Mentoren og barnet/den unge (mentee) mødes som udgangspunkt 3-4 gange om måneden, og det vil foregå i den unges lokalområde. Alle mentorforløbene tilpasses mentees behov og ønsker, og det er derfor op til mentor og mentee at finde ud af, hvad de skal lave på deres møder. Mentorforløbet varer i halvandet år. Herefter opfordrer vi mentor og mentee til at fortsætte relationen i privat regi, hvis de begge har mulighed for og lyst til det.For barnet/den unge er en mentor noget andet end en lærer eller anden autoritetsfigurer, som han eller hun typisk er sammen med i sin hverdag. Derfor har mentoren mulighedfor at skabe en tillidsfuld relation, være en rollemodel og hjælpe barnet/den unge ved at lytte og vejlede uden at have en faglig tilgang.For at målrette mentortilbuddet bedst muligt er mentorordningen opdelt i to: Apollo er for børn mellem 11 og 15 år, mens Orion er for unge mellem 16 og 20 år.

 

Kilde: Ungdommens Røde Kors: Apollo og Orion

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.