Mentorindsatsen udgør et værdifuldt supplement til den øvrige beskæftigelsesrettede indsats

mploy

Hovedparten af de borgere som har en mentor, oplever et stort udbytte af støtten. Det viser mploys kortlægning af mentorområdet i Københavns kommune. I alt 9 ud af 10 borgere vurderer i undersøgelsen, at de har gavn af støtte fra en mentor. Støtten består af hjælp til alt fra personlige udfordringer og praktiske opgaver, til at blive klar til – og få sat gang i – praktik, kurser eller arbejdsprøvning.

Både borgere og sagsbehandlere fremhæver, at mentorerne har en særlig relation til borgeren som sammen med mentorens indsats, udgør et vigtigt supplement til den øvrige beskæftigelsesindsats – og det er vel at mærke et supplement, som borgerne i denne målgruppe ellers ikke ville modtage.

Mploys undersøgelse viser også, at mentorerne generelt har gode forudsætninger for at varetage mentorrollen. Langt størstedelen af mentorerne har flere års erfaring med målgruppen og med at arbejde beskæftigelsesrettet, og generelt besidder de nye mentorer de kvalifikationer og kompetencer, der er vigtige for en mentor.

Kortlægningen er baseret på to spørgeskemaundersøgelser samt en række interviews med borgere, sagsbehandlere og ledere.

Mploy tilrettelagde undersøgelsen i tæt samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og har fået god respons på samarbejdet:

Den stillede opgave blev løst effektivt og af høj kvalitet, inden for en stram tidsfrist på to uger. Den korte tidsfrist var afgørende for, at vores politiske udvalg kunne modtage rapporten til tiden

Vi oplever medarbejderne som behagelige og yderst servicemindede. De stod til rådighed for os gennem hele forløbet

Det fortæller Maria Holmsgaard Nielsen fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns kommune.

Undersøgelsen kan hentes her

Mpoloy

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.