Udviklende relationer

Vi tror på, at det intentionelle udviklende relationsarbejde kan komme mange sociale aktører i Danmark til gavn og deler derfor gerne vores viden.

KBH+ har siden start 2020 haft fokus på, hvordan vi systematiserer en intentionel praksis og udvikler et fælles sprog omkring relationsarbejdet gennem Developmental Relationship Framework udviklet af Search Institute  i USA. Vi har oversat metoden til at hedde: Udviklende relationer.

Alle unge mennesker har brug for relationer, der giver næring til deres udvikling. Relationer er essentielle i forhold til unges udgangspunkt, modstandsdygtighed og udvikling. Det er i sig selv ikke ny viden – men i KBH+ Askovfonden har vi i samarbejde med Bikubenfonden fokus på, hvordan vi udvikler relationer og er intentionelle i relationsarbejdet som vejen til livsmestring.

Vi ser udviklende relationer som rødder på et træ, der giver stabilitet hos de unge når de møder modgang. Unge der ikke omgives af udviklende relationer, vokser op som træer i jord uden næring. Derfor har KBH+ Askovfonden fokus på at udvikle relationer, som forbinder unge mennesker til de ressourcer, der er omkring dem. De udviklende relationer er baseret på, hvem de unge er, og hvad de har brug for på det givne tidspunkt – og kan åbne for nye muligheder, udfordre og give medbestemmelse – vise omsorg og støtte den unge.

Ved at arbejde intentionelt med udviklende relationer skaber vi langt større bevidsthed om, hvad der sker i mødet med den unge, og hvordan vi mere systematisk arbejder med den unges positive udvikling gennem et fælles sprog.

Udviklende relationer er en metode, som kan bruges af forskellige faggrupper og nå mange forskellige målgrupper – og kan derfor være en stærk katalysator i det bredt forankrede sociale arbejde. Det er som at få et “supersyn”, hvor man som relationsperson kan se mere klart i forhold til, hvad den unge har brug for og samtidig have et fælles sprog som kan styrke en intentionel og systematiseret praksis.

Projektet evalueres i samarbejde med Oxford Research,  som måler effekten af relationsarbejdet via principper fra Search Institute, USA (ja, vi er inspireret af Michael Quinn Patton …).

Hvis du vil vide mere om udviklende relationer og KBH+’s arbejde, kontakt da direktør, Stine Hamburger eller vidensmedarbejder, Nina Rasmussen

Læs mere i rapporten Relationships First og Finding the Flouride.

Er du nysgerrig efter mere viden, så se med her //

– Men hvorfor er udviklende relationer vigtige? Se Ken Pekel, direktør i Search Institute i en Ted Talk forklare det.

– KBH+ blev i 2018 evalueret af Oxford Resarch. Læs evalueringen her.

– Nordic Development Corporation har i 2018 lavet en business case på KBH+. Lær mere om vores målgrupper, effekt og gevinst her.

– Olivia Curtis, der både har været studentermedhjælper og specialestuderende i KBH+ har skrevet følgende artikel i forbindelse med sit speciale. Artiklen giver et blik på første del af vores implementeringsproces og opmærksomhedspunkter, vi er blevet endnu mere bevidste om.

– Search Institute har I April 2020 udgivet en spændende artikel: Defining and Measuring Social Capital for Young People a practical review of the literature on resource-full relationships. Læs artiklen her.

– I juni 2020 afholdt vi vores første videnssalon om udviklende relationer. se optagelsen her
Videnssalonen starter 9.45 min inde i videoen – lyden shaker lidt i starten, men bliver bedre efter kort tid.

Source: Metode – Kbh plus

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.