Udsatte og anbragte børn i Esbjerg mangler mentorer: – Der er mange, der har brug for hjælp 

Efterspørgslen på frivillige mentorer til udsatte og anbragte børn er i Esbjerg Kommune stor, og derfor søger organisationen Lær for Livet med lys og lygte efter borgere, der har lyst til at gøre en forskel. For selv om den lokale opbakning er stor, så mangler der hjælpende hænder.

ESBJERG: En undersøgelse foretaget af Kommunernes Landsforening viser, at kun halvdelen af alle anbragte børn og unge gennemfører folkeskolen. Det skal der gøres noget ved, lyder det fra organisationen Lær for Livet, der står bag en mentorordning for udsatte og anbragte børn i Esbjerg Kommune.

I Esbjerg og omegn er 22 børn og unge allerede en del af ordningen, men lige nu står flere børn og unge på venteliste til en frivillig mentor, der kan give en hjælpende hånd med skolearbejdet.

– Efterspørgslen i Esbjerg er stor, og flere børn venter lige nu på at få en frivillig mentor tilknyttet. Som mentor hjælper man et barn i alderen 9 til 15 år både fagligt og socialt ved at støtte op om skolearbejdet og ved at tale om stort og småt, som fylder for barnet, fortæller direktør Illa Westrup Stephensen fra organisationen Lær for Livet, som står bag mentorordningen, i en pressemeddelelse.

– Vi oplever heldigvis positiv interesse for vores mentorordning i Esbjerg Kommune, hvor vi i dag har et korps af meget dedikerede mentorer, der aktivt gør en forskel i børnenes liv. Men vi har brug for flere, som har lyst til at bruge lidt af deres fritid på at hjælpe et barn eller en ung. Selvom det er en forpligtelse at blive mentor, så hører vi heldigvis fra vores frivillige, at både mentor og mentee får rigtig meget ud af relationen.

En meningsfuld relation

Det er Esbjerg Kommune, som visiterer anbragte og udsatte børn til at være en del af ordningen. Det sker, når det faglige personale vurderer, at barnet eller den unge har behov for ekstra støtte. Målet med ordningen er at forbedre anbragte og udsatte børns faglige og sociale kompetencer, så chancen for at gennemføre folkeskole og ungdomsuddannelse forøges. Og en kvalificeret mentorordning er et vigtigt supplement til kommunens sociale indsatser, fortæller Jørn Henriksen, direktør for Børn & Kultur i Esbjerg Kommune.

Vi håber, at endnu flere mentorer har mod på at gå ind i den meningsfulde relation og give en hånd til børn og unge, der har brug for ekstra støtte for at komme godt på vej i livet

– I Esbjerg Kommune er vi optagede af at sikre alle børn og unge tryghed, trivsel og lige muligheder for et godt liv med skole, uddannelse og job. Her spiller det en afgørende rolle, at de får skabt et godt, stabilt fundament allerede i grundskolen. Derfor er vi glade for vores samarbejde med Lær for Livet, og vi håber, at endnu flere mentorer har mod på at gå ind i den meningsfulde relation og give en hånd til børn og unge, der har brug for ekstra støtte for at komme godt på vej i livet, siger han.

For at blive mentor for et af de fem børn og unge, der lige nu mangler en mentor i Esbjerg, skal man sende en ansøgning via Lær for Livets hjemmeside. Det er blandt andet et krav, at man har en ungdomsuddannelse og kan fremvise en ren børne- og straffeattest. Alle mentorer deltager desuden i et todages uddannelsesforløb for at blive klædt på til rollen som mentor.

Source: Udsatte og anbragte børn i Esbjerg mangler mentorer: – Der er mange, der har brug for hjælp | jv.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.