Udgivelse om forebyggende indsatser til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder

Partnerskaber og samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet – støtte til mennesker med psykiske vanskeligheder
Udgivelse om forebyggende indsatser til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder – organiseret via partnerskaber og samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet. Udgivelsen indeholder desuden forskningsartikler om partnerskaber og organisering af samarbejder.

Antologien præsenterer desuden forskningsartikler der beskriver og perspektiverer begreber som partnerskaber, samskabelse og samproduktion. Der formidles endvidere viden om, hvad der kan være af fordele og udfordringer ved forskellige konstellationer af samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet.I alt indeholder antologien otte artikler med forskellig fokus. Antologiens artikler er alle skrevet af eksterne bidragsydere.

Socialstyrelsen igangsatte projektet ” Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser” via midler fra satspuljen 2013 (15M-puljen). Formålet med projektet var at udvikle og afprøve forebyggende indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder gennem partnerskaber og samskabelse mellem det offentlige, private aktører og civilsamfundet. Målet med indsatserne var at skabe nye veje til inklusion og deltagelse i hverdagslivet for mennesker med psykiske vanskeligheder. Indsatserne har været afprøvet i perioden 2013-2016.

Målgruppen var borgere i alderen 18 år og opefter, der har psykiske vanskeligheder og behov for støtte til at opnå en højere grad af inklusion og deltagelse i lokalsamfundet.

Antologien henvender sig til dem, der ønsker at blive klogere på forskellige samarbejdsformer mellem det offentlige og civilsamfundet. Den henvender sig også til fagpersoner i praksis, der specifikt arbejder med mennesker med psykiske vanskeligheder, og som gerne vil have inspiration til nye indsatser og måder at organisere arbejdet på.

Hent publikationen

Kilde: Partnerskaber og samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet – støtte til mennesker med psykiske vanskeligheder — Socialstyrelsen – Viden til gavn

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.