TIDLIGERE OPGAVER

Oplæg om projekt “Relationer i bevægelse” hos” Bedre Psykiatri  Midtjylland (for bestyrelsesmedlemmer)

“Relationer i Bevægelse – skabe bæredygtige relationer” – et metodeudviklende pilotprojekt i samarbejde med Frivilligcenter Silkeborg -støttet af Velux Fonden (2019-23). Find her

Sagkyndigvurderinger vedr. mentorordninger for Den Obelske Familiefond.

Recovery-orienterede praksisser afsnit 11 i udgivelsen – find her

Dansk  Flygtningehjælp og Røde Kors – oplæg for  koordinatorer i projekt “Venner viser vej” 

Evaluering af projekt ”Styrkelse af basale kompetencer for driftsentreprenører” for Cubion A/S

Røde Kors; Mentorkursus for deltagere i landsprogrammet Primus Motor. En frivillig mentorindsats i forhold til tidligere indsatte.

Forløb: Tovholderuddannelse – erfaringsbaseret gruppe facilitering – for “Café EXIT – fra indsat til værdsat” –  slides første del her

Formidlingsprojekt om peer-viden støttet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse se peerviden.dk

Forskningsopgave for Landsforeningen SIND: “Frivilligt arbejde
og mental sundhed” Kan downloades her.

Udvikling af uddannelse for tovholdere og mentorer – Peer-Netværk Danmark – Slides fra uddannelsen her.

Udviklingsopgave for projekt Peer-Støtte Region Hovedstaden – Rapport her

“Spor i Mentorland” – udviklingsprojekt støtte af Socialstyrelsen. Artikel fra SIND bladet her.

Workshop:  Via University Collage, Kristendom, Kultur & Kommunikation

Workshop for VIVIL, ‘Sindslidende i arbejde’, Københavns Kommune

Mentortræf 2016 i Hvidovre og Horsens, workshop for seminarer.dk

Kursus for frivillige mentorer i “Young Connetct” – KFUM’s Sociale Arbejde, Strib

Lærende mentornetværk; Kursusforløb for kommunalt ansatte koordinatorer af mentornetværk; arr. Center for frivilligt socialt arbejde

Frivilligcenter Herlev: Workshop i forbindelse med opstart af mentor-program for unge udsatte.

Oplæg: Netværk for kommunalt ansatte med kontakt til det frivillige sociale arbejde arrangeret af Center for frivilligt socialt arbejde.

Workshop med ‘Sammenslutningen af Unge Med Handicap’

Dialogmøde med frivillige sociale organisationer i Lyngby-Tårbæk Kommune

Foredrag og workshop, opstart af nyt mentorprogram, Frivilligcentret i Greve

Workshop på Decemberkonferencen 2014, Center for frivilligt socialt arbejde

Barnets Ven/Red Barnet Ungdom/ Om narrativ supervision

Oplæg på Flygtningetræf 14 /KL-Socialstyrelsen

Lærende mentornetværk, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Foredrag Mentornetværket, Frivilligcenter Århus

Oplæg professionshøjskolen Metropol

Workshop Mentorteam, Rønne

Workshop Svendborg Jobcenter

Workshop MentorNet, Dansk FlygtningehjælpArbejdeWorkshop, Mentorservice, AOF, København

Workshop Indvandrer Kvindecenter, Københavns Kommune

Workshop, Mentornetværk, Esbjerg

Mentorkursus for sundhedspersonale, Region Midt

Mentorkursus og procesudvikling, Foreningen Ligeværd

Workshop for koordinatorer MentorNet, Dansk Flygtningehjælp

Unviklingsworkshop for mentorer;  Københavns Sprogcenter

Proceskonsulent på 10 mentornetværksforløb for Virksomhedsnet- og jobcenter Viborg

Mentorworkshop for Oslo og Trondheim Kommuner

Kursus for frivillige guider/mentorer, Livsværkstederne  i Brabrand

Mentorworkshop med deltagere fra SOSU-skolen I Århus

Mentorkursus for Futoro centret i Næstved

Udvikling og afholdelse af  3 mentorkurser for Jobcenter Mors.

To dages forløb for Center for Frivilligt Socialt Arbejde: Om at udvikle og drive et mentornetværk baseret på frivillighed (Landsdækkende).

Mentorkurser for Center for kompetenceudvikling (Glostrup og Viborg)