Inkluderende mentorering – roller, frirum og dilemmaer

Forside 28Tusindvis af mentorer sidder i dag inde med håndholdt viden om, hvad det vil sige at indgå i mentorrelationer med udsatte borgere. Både sociale og frivillige mentorer bidrager gennem entorarbejdet væsentligt til samfundets sociale kapital. Læs artiklen.Artiklen i Uden for Nummer nr. 28 side 36-47 direkte link her

Eller med introduktion her

.

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.