Tusindvis af unge er langt væk fra arbejdsmarkedet | Viborg | DR

Flere end 22.000 unge under 30 år er såkaldt ’aktivitetsparate’. Det lyder positivt, men reelt er der tale om unge på offentlig forsørgelse, som ikke umiddelbart vil kunne gennemføre en almindelig uddannelse.

I Viborg kommune alene er gruppen på knap 400 unge. Og det er en økonomisk byrde, at de unge nærmest er gået i stå, før arbejdslivet er begyndt.

– Det er et kæmpe problem for kommunen rent økonomisk. En ung, som kommer til at pendle ud og ind af arbejdsmarkedet, vil jo skulle modtage ydelser, fortæller Claus Jensen, der er afdelingsleder ved Jobcenter Viborg.

Derfor har kommunen indført en mentorordning, der støtter de unge. Mentoren er samtidig sagsbehandler og jobkonsulent.

– Så skal den unge ikke se flere forskellige ansigter, men kan altid forholde sig til én og samme person, fortæller Claus Jensen.

AKTIVITETSPARATBorgere over 30 år på kontanthjælp opdeles i to grupper. Jobparate og aktivitetsparate.

Borgernes jobparthed afdækkes via en tidlig visitationssamtale, hvor de bliver vurderet som jobparate eller aktivitetsparate.

De aktivitetsparate vurderes ikke til at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode på grund af for eksempel faglige, sociale eller helbredsmæssige årsager.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Den personlige kontakt gør forskellen

20-årige Sheila Skov Sørensen er en af de unge viborgensere, der har fået hjælp af en mentor efter folkeskolen.

– Jeg var kørt helt skoletræt. Men nu vil jeg rigtig gerne i gang med en uddannelse, og jeg ved også, hvad jeg gerne vil, fortæller hun.

Efter 9. klasse startede Sheila Skov Sørensen i 10. klasse, men efter tre måneder dér, stoppede hun. Derefter startede hun på produktionsskole – og efter halvandet år gik hun i gang med enkeltfag på VUC.

Den personlige kontakt med en mentor fra jobcenteret, som kunne hjælpe, har i høj grad haft indflydelse på, at hun kom i gang, fortæller Sheila. Nu er hun så langt, at hun tør drømme om en fremtid som uddannet frisør.

– Det vil betyde rigtig meget for mig, hvis jeg blev optaget på skolen eller fik elevplads, lyder det fra den unge viborgenser.

Aktivitetsparate står højt på politikernes liste

I Viborgs kommunalbestyrelse er der bred enighed om, at den store gruppe af unge aktivitetsparate står højt på prioriteringslisten.

– Vi har lavet flere initiativer de seneste fire år, og det har hjulpet lidt, siger borgmester Torsten Nielsen (K).

– Tallene er faldet med ti procent, men det er langt fra godt nok. Den helt rigtige løsning er ikke fundet endnu, siger han.

Borgmesterkandidat fra Venstre, Ulrik Wilbek, mener, det er vigtigt at sætte ind ved udskolingsfasen nu.

– For eksempel ved at lave praktikforløb for de unge mennesker, der ikke har det nemt i skolen, og få dem til at finde ud af, hvad de interesserer sig for, så det også giver noget mening, siger han.

I de ti midt- og vestjyske kommuner var der i 2016 samlet set knap 2.000 aktivitetsparate unge, viser tal fra jobindsats.dk.

Kilde: Tusindvis af unge er langt væk fra arbejdsmarkedet | Viborg | DR

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.