TrygFondsprojekt Mentor- fritidsindsatser 2011- 2021

 

Kriminalpræventive råd Tryg Fonden

I projektet har DKR og TrygFonden undersøgt, hvordan grupperelateret ungdomskriminalitet kan forebygges mest effektivt. Unge orienterer sig mod hinanden og begår oftest kriminalitet i grupper. At have uroskabende og kriminelle venner øger risikoen for kriminalitet. – Det er mere effektivt at forebygge tilknytningen til kriminelle grupper end at trække unge ud af dem. Mentor- og fritidsindsatser er de mest undersøgte og lovende forebyggende indsatser over for generel og grupperelateret kriminalitet blandt 12 – 17-årige.

Målet med projektet

At reducere uroskabende adfærd og kriminalitet blandt unge ved lokalt at implementere vidensbaserede indsatser.

I projektet har DKR og TrygFonden indhentet den bedst tilgængelige viden og omsat den til anbefalinger.

I de kommende år foretages der en stringent evaluering af en indsats hos Børns Voksenvenner, der er det største program med frivillige mentorer i Danmark. Programmet er inspireret af det veletablerede amerikanske mentorprogram Big Brothers Big Sisters. Forskere fra Aarhus og Københavns Universitet vil undersøge effekterne af at have en voksenven i forhold til børns trivsel, problemadfærd og engagement i skolen. Samtidig undersøges de bagvedliggende sociale mekanismer ved hjælp af kvalitative interviews.

Målgruppe

Det lokale kriminalpræventive samarbejde forankret i kreds- og lokalråd

DKRs medlemmer, Boligselskaber, Frivillige aktører på området

Indsatsen

Systematisk forskningskortlægning af effekten af mentor- og fritidsindsatser

Udvikle og formidle anbefalinger til praksis

Gennemføre en dansk proces- og effektevaluering af en frivillig mentorindsats.

Samarbejdspartnere

Projektet har undervejs fået input fra forskere og kommunale professionelle og fra en følgegruppe, som har kvalificeret udviklingen af anbefalinger. I følgegruppen deltog:

Børne- og Kulturchefforeningen

BUPL, SSP, DS, BL, Børnesagens, Fællesråd, Socialstyrelsen, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, Danmarks Vejlederforening, FUE.

Tidshorisont

Projektet løber fra 2011 til 2021, hvor det danske forskningsprojekt afsluttes.

Kilde: TrygFondsprojekt Mentor- fritidsindsatser | Det Kriminalpræventive Råd

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.