TØR DU KNYTTE BÅND TIL NYDANSKERE – frivilligjob.dk

Får du ofte gode ideer, og brænder du for at planlægge og have indflydelse på aktiviter som debatcafé, demokratikurser samt events? Så er det lige dig vi mangler som frivillig i Mentornetværk i Esbjerg/Vardes fællesskab af frivillige

Vi arbejder hver dag hårdt for hele tiden at skabe mulighed for en bedre integration, det gør vi igennem oplysning om betydningen og forståelsen af kulturforskelle, samt ved at styrke sameksistensen mellem nydanskere og danskere.

Vores debatcafe, er en blanding af aktuelle temaer og demokratiske processers betydning for fællesskabet, det afholdes hver 2. uge. Vores demokrati kurser bliver afholdt løbende igennem året, her har du mulighed for at planlægge, klargøre og afholde kurserne. Udover kurserne, vil der også være tilbud om ture til fx Folketinget og Byrådet. Formålet er at vise hvordan landspolitiske beslutninger kan implementeres i det lokalpolitiske arbejde.

Hvad får du ud af det?

  • Du får mulighed for at lære nye kulturer at kende og møde mennesker fra mange forskellige verdensdele.
  • Du får mulighed for at lære andre sprog.
  • Du får mulighed for at være koordinator på vores arrangementer.
  • Du får udviklet dit netværk
  • Du får stor indflydelse på indhold i vores debatcafe og i vores planlægning af events.

Arbejdstid

Som frivillig skal du kunne deltage i mindst 1 debatcafé om måneden, derudover har du mulighed for at tilmelde dig til vores kurser og sociale arrangementer løbende. Derudover skal du forvente at bruge et par timer til planlægning i den uge, hvor du deltager i afholdelse af debatcaféen.

Din kontakt til Mentornetværk i Esbjerg/Varde

Der afholdes et frivilligmøde hver måned, med deltagelse af koordinator på projektet. Vi vil på disse møder have fokus på følgende:

  • Ideer til indhold i debatcafe og kommende demokrati kurser og sociale arrangementer
  • Synliggørelse – Hvordan kan vi nå ud til målgruppen
  • Planlægning af vagter
  • Fast kontaktperson – din mulighed for sparring og svar på spørgsmål

Om Mentornetværk i Esbjerg/Varde

Vi er en lokal, frivillig forening, som matcher internationale tilflyttere med frivillige mentorer. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Esbjerg og Varde. Det gør vi blandt andet igennem vores mentorordning, hvor vi matcher nydanskere med frivillige mentorer. Derudover afholder vi sociale arrangementer for alle med interesse for foreningens arbejde, debatcafeer i begge byer, workshops og kurser, som alle er med til at inkludere nydanskere i det danske samfunds muligheder for indflydelse og aktiv deltagelse.

Source: TØR DU KNYTTE BÅND TIL NYDANSKERE – frivilligjob.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.