Tingene vendes på hovedet: Borgere hjælper hinanden, og kommunen sparer millioner 

At Kolding Kommune bruger frivillige mentorer til at hjælpe mænd og kvinder med at få det bedre psykisk frem for at bruge lønnet personale giver en tredobbelt gevinst. Modtageren af hjælpen og den frivillige fortæller, at begge parter har glæde af tilbuddet. Samtidig sparer kommunen penge.

Kolding: Senior- og socialforvaltningen i Kolding Kommune skal i år finde besparelser for 30-35 millioner kroner. Det skal gøres ved at vende tingene på hovedet, så kommunen ikke selv finder løsningen, men lytter til borgerne og ud fra deres tilbagemeldinger skabe nye tilbud til gavn for både den enkelte og kommunens økonomi.

Borger til borger, der er et tilbud, der begyndte inden for socialpsykiatrien, er et skridt på den vej. Borgere i målgruppen, der for eksempel bøvler med ensomhed eller har svært ved at få struktur på hverdagen, har tidligere fået hjælp af kommunalt ansatte. Essensen af det nye tilbud er, at borgere, der selv har haft samme udfordringer, får undervisning og derefter bliver mentor og hjælper andre borgere. Samlet set forventer kommunen at spare to millioner kroner på borger til borger-forløb i år.

JydskeVestkysten har talt med tre borgere, der har brugt tilbuddet og en mentor.

Heidi Gjerluf er en af borgerne.

– Inden jeg kom med i tilbuddet, havde jeg en støttekontaktperson, altså en lønnet medarbejder, som jeg så hver 14. dag. Jeg var glad for hende, og hun var dygtig. Jeg lærte blandt andet at gå ud og købe ind selv uden at blive forskrækket. Alligevel syntes jeg, at det var lidt spild, for der var sikkert andre, der havde mere brug for det end mig, forklarer hun.

Gennem Borger til borger fik hun en mentor. En borger matches typisk med en mentor, der har haft samme udfordringer, så de kan dele erfaringer.

– Det har jeg fået rigtig meget ud af, for det har udviklet sig til en slags venskab, og jeg føler, at jeg har givet lige så meget igen, som hun giver mig.

Kirsten Mikkelsen har også haft en mentor og skal snart selv være mentor.

– Med en mentor snakker man bedre om tingene, og vedkommende kan give gode råd, fordi han eller hun måske været udsat for det samme, og derfor er man mere på linje end med en ansat, der ikke deler sit liv, forklarer hun.

SELVVÆRD OG SAMMENHÆNG

Borger til borger begyndte som et forsøg for to år siden, men er nu blevet et fast tilbud. Tilbuddet er et eksempel på tankegangen i Selvværd og sammenhæng, der går ud på at lytte til borgerne og give dem den hjælp, de ønsker, samtidig med at kommunen sparer penge.

I alt har 67 borgere været igennem et borger til borgerforløb. 22 er blevet afsluttet, så de ikke får hjælp fra kommunen mere. Der har været 44 mentorer, og ud af dem er de otte gået fra at være borger til at blive mentor.

Borger til borger begyndte som et projekt inden for socialpsykiatrien i Kolding Kommune, nu bliver det udbredt til andre områder.

Mentor- og borgerforløbet varer seks til ni måneder.

For at få mere at vide eller tilmelde dig, kan du kontakte Marie-Louise Stub på telefon 21 24 88 02 eller mail lstu@kolding.dk.

Tilbuddet udvikler sig

Helle Vinding Larsen er mentor, og det er hun glad for.

– Nogle gang kan jeg stadigvæk have det skidt, men alligevel tager jeg afsted, for der er én, der venter på mig. Og det giver mig så meget energi, forklarer hun.

En uddannelse til mentor tager omkring et halvt års tid. Undervisningen kommer blandt andet ind på de dilemmaer, en mentor kan komme i. Deltagerne lærer at sige fra, og hvor de kan bede om hjælp, hvis de kommer i en situation, de har svært ved at håndtere. De får også løbende sparring både individuelt og i grupper fra fagpersoner.

Lena Schødt Sørensen er leder af borger til borger.

– Ud fra de tilbagemeldinger, vi får fra mentorerne og borgere, udvikler tilbuddet sig hele tiden i den retning, borgerne gerne vil have. At det er borgerne og ikke kommunen, der finder løsninger, er en ny måde at tænke på. Derfor hænger det også rigtig godt sammen med Selvværd og sammenhæng, forklarer hun.

Source: Tingene vendes på hovedet: Borgere hjælper hinanden, og kommunen sparer millioner | Kolding | jv.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.