Tidligere chef for jobcenter fik nok: Nu kæmper han for kontanthjælpsmodtagerne

I Sønder- og Vestjylland er Mogens Rerup på 66 et kendt ansigt. Det er ham, der tidligere var arbejdsmarkedschef og chef for jobcenteret i Vojens. Nu er han blevet jobcentrenes onde ånd. – Han er tidligere socialrådgiver og var fra 2001-2007 arbejdsmarkedschef i daværende Vojens Kommune. I dag hjælper han ganske gratis 30-40 borgere ad gangen, der er blevet uretfærdigt og ulovligt behandlet af kommunen.

– Jeg føler mig forpligtiget til at hjælpe folk. Det er min opdragelse, at dem, som ikke kan selv, de skal have hjælp. Og det får de ikke, siger Mogens Rerup.

På det seneste er han dukket stadig hyppigere op i medierne. Først som partsrepræsentant for Ketty Schulz, der risikerede at blive smidt i ungdomsbolig, siden som partsrepræsentant for Henriette Nissen, der lige har fået tilbagebetalt en halv million kroner.

Systemet har ændret sig

Selv ser han ikke noget underligt i, at han nu tordner mod de selvsamme mennesker, der for ti år siden var hans medarbejdere og underordnede.

– Der er sket en mentalitetsændring. Vi var jo nogle gamle 68’ere, der mere var til for borgerne og klienternes skyld end for kommunens, siger Mogens Rerup.

Men tiderne har ændret sig. Mogens Rerup har arbejdet i det kommunale system siden 1976, hvor han blev uddannet som socialrådgiver, og han har set et skred i den måde, man behandler borgerne på.

– Da jeg arbejdede, var vi forpligtigede til at hjælpe folk, der kom og klagede. Det var der opbakning til fra både ledelsen og politisk side. I dag får borgerne ikke hjælp til at klage. De bliver overladt til sig selv. Det er ikke i orden, den måde man behandler folk på, siger Mogens Rerup.

Især i de sidste par år er det blevet slemt, efter at han stoppede som arbejdsmarkedschef i 2007. Han stoppede, da Vojens Kommune blev lagt under Haderslev Kommune, hvis administration Mogens Rerup var dybt uenig med. Det er i dag primært i Haderslev Kommune og omegn, at den tidligere arbejdsmarkedschef arbejder.

– Dem, der sidder på jobcentre og ydelseskontorer i dag, de er der for kommunens skyld, og deres vigtigste redskab er budgettet, siger Mogens Rerup.

Stængte døre og gravide kontoransatte

I 2011 kastede Mogens Rerup sig derfor tilbage i det kommunale system som frivillig partsrepræsentant. Nu stod han dog ikke inde på jobcentret og ydelsescentret, men uden for og hjalp klienter med at klage. Hans første sag var en hjerneskadet mand, som han skaffede en førtidspension tilbage i 2012.

Kampene med kommunerne og især Haderslev Kommune har været mange. Blandt andet siger Mogens Rerup, at han i forbindelse medHenriette Nissens sag fik sat en stopper for, at kommunen trak beløb fra borgernes kontanthjælp til betaling af lån.

Og det har skaffet den tidligere arbejdsmarkedschef fjender på rådhuset. Ifølge ham selv har de afsat en medarbejder til at gennemlæse alle de mails, som Mogens Rerup sender på vegne af borgerne. Og hvis han ønsker et møde på Job- og Ydelsescenteret i Haderslev Kommune, kan det kun ske, hvis der er en vagt til stede i form af en kommunal medarbejder. Mogens Rerup siger, at samarbejdet er blevet en kende bedre under den nuværende arbejdsmarkedschef, der er trådt til i år.

Borgmesteren i Haderslev har også tidligere beskyldt Mogens Rerup for at være skyld i exceptionelt højt sygefravær, fordi han terroriserede de ansatte.

– Det synes jeg var ubehageligt. De sagde, at det var fordi, jeg var så grusom og ubehagelig. Derfor søgte aktindsigt i sygefraværet i kommunen, siden jeg var blevet partsrepræsentant, siger Mogens Rerup, der fandt ud af noget sjovt.

– Der fandt jeg ud af, at sygefraværet var faldet en del, men der var kommet mange flere på barselsorlov. Derfor sagde jeg til byrådet, at det havde jeg en lægeerklæring på ikke var min skyld. Jeg blev nemlig steriliseret i 1992, siger Mogens Rerup.

Ifølge Mogens Rerup vil han fortsætte med at kæmpe for, at de svageste borgere får den behandling, som de lovmæssigt har ret til.

Kilde: Tidligere chef for jobcenter fik nok: Nu kæmper han for kontanthjælpsmodtagerne – Avisen.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.