Tid til at melde dig til Peer-Uddannelsen? 

Næste hold på Peer-Uddannelsen starter den 8. januar 2018. Her skal lønnede og frivillige peers – sammen med kollegaer fra kommuner og regioner – arbejde med hvordan man i fællesskab kan støtte at flere kommer sig. Og du kan melde dig til. Fristen er 20. november.

Om peer-uddannelsen

  • Deltagernes erfaringer er i centrum – der sparres med den mest anerkendte viden om, hvad der fremmer personlig recovery, hvilke kompetencer der understøtter peer-rollen samt hvad der styrker organisationers recovery-orientering
  • Vi laver ikke det samme som alle andre – peer-støtte bygger på levede erfaringer, ikke bøger.  Vær med til at gå nye veje – og hør, hvilke veje andre går
  • Ufddannelsen tages på deltid sideløbende med ens daglige opgaver. Den tid, der bruges på uddannelsen, tæller som arbejdstid.

Uddannelsen indledes med et obligatorisk introduktionsforløb på 3-4 dage afhængig af, om man er peer eller kollega. Derefter består uddannelsen af både obligatoriske og valgfri moduler.

Kilde: Tid til at melde dig til Peer-Uddannelsen? – Peer-Støtte i Region Hovedstaden

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.