Læserbrev: Test mentorordning bedre…

Merete Nordentoft, Professor, Psykiatrisk Center København; Lene Eplov, forskningsoverlæge Psykiatrisk Center København og Trine Lindahl, adm. direktør i SherpaRapporten Evaluering af mentorordningen fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd konkluderer, at mentorstøtte ikke hjælper udsatte borgere til at komme i arbejde eller uddannelse. SFI skriver, at resultatet skal vurderes ud fra, at det ved matching-metoden ikke har været muligt at kontrollere for alle relevante karakteristika.

Derudover skriver de, at hvis de mentorstøttede borgere er mindre ressourcestærke end borgerne i den matchede kontrolgruppe målt på ikke-observerbare karakteristika, så som sociale- og psykiske faktorer, som det ikke har været muligt at matche, »vil effekten af mentorstøtteindsatsen undervurderes«.Men skal man drage sikre konklusioner om interventioners effekt, må de afprøves i tilstrækkeligt store lodtrækningsforsøg, ellers risikerer man at skyde ordningerne ned på et forkert grundlag.

Forskningsrojektet Inklusion afprøver to lodtrækningsforsøg af metoden IPS, for mennesker med længerevarende psykiske lidelser, og metoden Sherpa, der er et arbejdsmarkedsrettet tilbud for mennesker med angst og denpression. Lodtrækningsforsøgene giver mere sikre konklusioner end den metode, SFI har anvendt, hvor man stiller to ikke-sammenlignelige grupper op imod hinande

Kilde: Læserbreve | Information

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.