Svendborg: Vil du være frivillig social mentor for en ung med flygtningebaggrund?

Vil du gøre en konkret forskel for en ung? Vil du mødes 1:1 med den unge og give støtte og sparring til de sociale/faglige eller praktiske udfordringer og behov, som han/hun måtte have?

Indsatsen er en helhedsorienteret mentorindsats for unge med flygtningebaggrund, der går på FGU (forberedende grunduddannelse), hvor unge matches 1:1 med sociale mentorer og får derigennem støtte og sparring til de udfordringer og behov, de har.

Vi oplever, at de unge kan have en bred palette af udfordringer af social, faglig/erhvervsrettet eller praktisk karakter. Dette kan fx være:

  • Sociale udfordringer: Det kan eksempelvis være begrænset omgangskreds/netværk, manglende tilhørsforhold til skolen og lokalsamfundet, manglende kendskab til sociale koder, ensomhed og lavt selvværd
  • Faglige/erhvervsrettede udfordringer: Det kan eksempelvis være hjælp til at udforme en ansøgning og CV, hjælp til at finde et (fritids)job, hjælp til lektier
  • Praktiske udfordringer: Dette kan fx være udfordringer ved at være ny i landet og have manglende kendskab ved at bruge SKAT, NemID og boligsøgning

HVAD SIGER JEG JA TIL?

  • At mødes to timer om ugen med en ung i en periode på 6 måneder på en på forhånd aftalt dag – fx hver onsdag kl. 15.30-17.30
  • At være social mentor for en ung fra april 2021 til december 2021
  • At deltage i to netværksmøder med to andre sociale mentorer for at sparre og erfaringsdele om mentorforløbene

HVEM KAN BLIVE MENTOR?

  • Du kan blive mentor, hvis du er minimum 25 år og har lyst til at bruge 2 timer om ugen i en periode på 6 måneder på at være der for et andet menneske
  • Du skal være tålmodig og lyttende. Samtidig skal du have lyst til at støtte og sparre med den unge om de konkrete udfordringer og behov, som han eller hun har

HVAD ER FGU?

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsestilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning.

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?

Hvis det overstående passer på dig og vækker din motivation, er du hjerteligt velkommen til at udfylde formularen ‘Kontakt organisation’!

I formularen kan du angive, hvornår (mandag til fredag mellem 8-16) vi må ringe til dig og introducere dig til erhvervsmentorordningen Bryd Unges Ledighed og klæde dig på til mentorgerningen. Her vil du selvfølgelig også få mulighed for at stille spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra dig!

De bedste hilsener
Sektretariatet bag Bryd Unges Ledighed

Source: Svendborg: Vil du være frivillig social mentor for en ung med flygtningebaggrund – frivilligjob.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.