Succesfuldt projekt baner vejen: Mentorordning på vej til unge hjerneskadede 

Positive resultater fra et projekt blandt alle 19 kommuner i Region Midtjylland resulterer nu i, at Horsens Kommune vil tilbyde en mentorordning til unge med hjerneskade.

Horsens: Inden længe kan horsensianere i alderen 15 til 30 år med erhvervet hjerneskade blive tilknyttet en mentor for at finde vej tilbage til et godt og aktivt ungeliv efter udskrivelse fra Hammel Neurocenter.

Byrådets beskæftigelses- og integrationsudvalg samt velfærds- og sundhedsudvalget har for nylig besluttet at implementere tilbuddet i Horsens Kommune efter positive resultater af et prøveprojekt.

Projektet er udviklet i samarbejde med Region Midtjylland og regionens 19 kommuner for blandt andet at hjælpe de unge tilbage i uddannelse eller arbejde og for at støtte pårørende til de hjerneskadede.

I Horsens Kommune forventer man, at der hvert år vil være fire til seks unge i målgruppen, der dermed kan få hjælp af en mentor.

– Man får en gennemgående hjælper, som er værdifuld, fordi mentoren er med til at koordinere det store batteri, der går i gang, når man får en hjerneskade. Det kan eksempelvis være hjælp til at komme i uddannelse, fysioterapi eller anden behandling, forklarer Tanja Nyborg, direktør for arbejdsmarked og uddannelse ved Horsens Kommune.

Prøveprojektet har vist, at flere er kommet i uddannelse, arbejde eller ressourceforløb efter at have fået tilknyttet en mentor, mens 62 procent af de unge mente, at mentorstøtten gav mening.

Man får en gennemgående hjælper, som er værdifuld, fordi mentoren er med til at koordinere det store batteri, der går i gang, når man får en hjerneskade. Det kan eksempelvis være hjælp til at komme i uddannelse, fysioterapi eller anden behandling.
Tanja Nyborg, direktør for arbejdsmarked og uddannelse

Netværk på tværs af kommuner

Ungementorerne består af et team på to mentorer på deltid, der er tilknyttet Hammel Neurocenter og på den måde har kendskab til alle unge i målgruppen i regionen.

Det giver blandt andet mulighed for at tilbyde gruppeforløb, og at mentorerne kan se og skabe netværk mellem de unge og pårørende på tværs af kommunegrænser.

Inden den unge bliver udskrevet fra Hammel Neurocenter, kontakter mentoren den unge og sammen med en hjerneskadekoordinator fra kommunen aftales den unges videre forløb.

– Mentoren kan også snakke med uddannelsesstedet eller arbejdspladsen om de behov, den hjerneskadede har, så man kan se på, hvordan de kan understøttes, så den hjerneskadede kan blive ved med at være der, siger formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget, Lisbeth Torfing (EL).

Source: Succesfuldt projekt baner vejen: Mentorordning på vej til unge hjerneskadede | Horsens | hsfo.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.