Styring og kontrol i det offentlige slider mentalt på de ansatte 

Det slider mentalt at arbejde med mennesker. Søvnproblemer, stress og psykisk nedslidning forekommer hyppigere hos pædagoger, lærere, sosu’er og fængselsbetjente end hos andre faggrupper. Og det er ikke kun selve arbejdet med andre mennesker, der skaber de psykiske belastninger.

Pædagoger, sygeplejersker, politibetjente og andre, der arbejder med at skabe relationer, er i høj grad udsat for svære psykiske belastninger i deres job, viser ny analyse. Eksperter mener, at organisationsstrukturen i det offentlige bærer en del af skylden. De ansatte mangler indflydelse, får modsatrettede krav og er bange for at blive forflyttet.

En ny undersøgelse fra centrum-venstre-tænketanken Cevea fastslår, at ansatte i de såkaldte relationsfag som pædagoger, lærere, fængselsbetjente og ansatte i sundhedssektoren i højere grad er udsat for psykisk belastning i arbejdet. Og de har større risiko for stress sammenlignet med ansatte i andre fag.

Analysen bygger på data fra en spørgeskemaundersøgelse fra 2012 om arbejdsmiljø foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. I datasættet indgår en lang række fag, og Ceveas analyse sammenligner relationsfagene med øvrige fag.

Den psykiske belastning er en naturlig del af at arbejde med andre mennesker, men der er også andre faktorer, som er med til at presse de ansatte mentalt. Analysen viser, at de ansatte blandt andet mangler indflydelse på arbejdets udførelse, får modsatrettede krav og er bange for at blive forflyttet.

»Det er tydeligt, at det er organiseringen af arbejdet, der gør folk syge og dårlige. De føler ikke, at de har mulighed for at bruge deres faglighed og rent faktisk udfylde den rolle, de nu engang har. Skærer man eksempelvis på sosu-området, er det jo den sociale opgave, der må vige pladsen for den funktionelle opgave. Så er der kun tid til at støvsuge, og ikke til at snakke,« siger Frank Skov, der er analysechef i Cevea.

Og den organisatoriske- og ledelsesmæssige struktur i den offentlige sektor, hvor man finder de fleste relationsfag, bliver af flere eksperter klandret for at være for teknokratisk og rigid. De mange regler og bureaukrati står i vejen for de ansattes faglige spillerum, og det skaber psykiske belastninger, lyder kritikken.

Kilde: Analyse: Styring og kontrol i det offentlige slider mentalt på de ansatte – UgebrevetA4.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.