Støtte til tidligere anbragte unge kræver fleksibilitet

SFI

For tidligere anbragte unge kan overgangen til voksenlivet være svær. Fire initiativer prøver nye veje i den professionelle støtte til de unge, fx ved at koordinere indsatsen bedre mellem fagfolk, inddrage de unge og deres netværk mere aktivt eller bringe frivillige kræfter i spil. Det har givet gode resultater, viser SFI’s evaluering.

15-01-2016: PRESSEMEDDELELSE FRA SFI

SFI har evalueret fire projekter inden for den såkaldte Efterværnspakke, som er igangsat af Socialstyrelsen med satspuljemidler. Fælles for de fire projekter er, at de går nye veje i bestræbelserne på at støtte sårbare unge, der tidligere har været anbragt, og nu er på vej ind i voksenlivet.

Fleksibel og vedholdende indsats
Et af projekterne er ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”, som er afprøvet i fire kommuner. Her arbejder kommunale fagfolk sammen i en tværfaglig gruppe, hvor også den unge selv og repræsentanter fra den unges netværk sidder med ved bordet og drøfter ønsker og mål. Gruppen følger den unge fra 15- til 23-årsalderen.

Evalueringen viser, at de unge i højere grad oplever at blive lyttet til og inddraget i processen, og fagfolk oplever, at det bliver nemmere at koordinere indsatsen mellem forskellige forvaltninger. Det gør det muligt at være fleksible og finde de indsatser, der passer netop denne ung bedst – og at være vedholdende i kontakten til de unge, der ofte er sårbare og mindre modne end deres jævnaldrende.

Frivillige kræfter
De tre øvrige projekter inddrager kræfter uden for kommunalt regi i arbejdet med de unge. Det gælder fx et projekt, hvor de unge bliver tilknyttet en frivillig organisation, enten ved at få en mentor eller blive inviteret ind i en gruppe af ligesindede på et af organisationens mødesteder for unge. Evalueringen viser, at tilbud som disse ofte har held til at få kontakt til tidligere anbragte unge, der ellers kan betegnes som ’foranstaltningstrætte’ og viger uden om kommunale tilbud.

”Projekter som de fire, vi her har set på, gør paletten af tilbud til denne gruppe unge bredere, men der er stadig brug for at udvikle støttetilbud, der når de allermest udsatte blandt de tidligere anbragte”, siger seniorforsker Jan Hyld Pejtersen.

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Jan Hyld Pejtersen, tlf. 33 48 08 98 eller kommunikationschef Ulla Haahr, tlf. 25 37 36 51
Udgivelse: Anemone Skårhøj, Anna-Katharina Højen Sørensen, Kirstine Karmsteen, Helene Oldrup, Jan Hyld Pejtersen:Anbragte unges overgang til voksenlivet. Evaluering af fire efterværnsinitiativer under efterværnspakken. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 16:01
Udgivelsesdato: 15. januar 2016

Kilde: Støtte til tidligere anbragte unge kræver fleksibilitet

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.