Steder at høre til og måder at arbejde på – læringsdag om Recovery i Silkeborg

Er du leder, medarbejder eller frivillig? Møder du mennesker med psykisk sårbarhed, som er i proces med at komme sig efter psykisk sygdom?

Arrangørgruppen bag læringsdagen siger:

Vi vil gerne mødes med andre, der arbejder med recovery-orienteret praksis. Vi vil belyse, hvordan vi som aktører kan tage ansvar for, at borgere med psykisk sårbarhed får en reel lige mulighed for at bidrage i samfundet. Som foreningsmedlemmer, som frivillige, som peer-medarbejdere, peer-mentorer og som din kollega. Vi vil udfordre vores antagelser om normalitet og psykisk sårbarhed. Du vil møde eksempler på foreninger og samskabte indsatser, hvor borgere i recovery bidrager, ikke på trods af deres psykiske sårbarhed, men på grund af den og med den.”

Så er denne dag noget for dig. Kom og få:

  • Konkrete ideer til, hvordan du kan arbejde med at se den enkeltes ressourcer og med at skabe sammenhæng mellem f.eks. kommunale indsatser og tilbud i civilsamfundet.
  • Et indblik i, hvordan peermentorer og peerdeltagere indgår i relation og dermed gør en forskel for hinanden i en ligeværdig og frivillig proces
  • Eksempler på mangfoldig deltagelse fra praksis i form af foreninger og fællesskaber, der er gode til at rumme forskellighed
  • Ny data om forekomsten af ensomhed
  • Fortællinger fra arbejdspladser, som prioriterer mangfoldighed og styrker det psykiske arbejdsmiljø for alle deres ansatte

Læringsdagen afholdes mandag den 19. september 2022 kl. 08.30-16.00 i Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg C.

HUSK – også at tilmelde dig en af de spændende workshops udover selve læringsdagen ( se vedhæftede beskrivelse under punktet dokumenter til højre nederst på siden)

Indholdet på dagen veksler mellem oplæg, workshops og paneldebat. Du får bl.a. mulighed for at høre og blive inspireret af:

  • Oplæg om Sundhedsprofilen 2021 med vægt på mental og social sundhed samt nyeste data om ensomhed v. Mathias Lasgaard, seniorforsker, cand.psych., ph.d. ved Defactum
  • Fortælling om at arbejde recovery-orienteret fra et ledelses- og organisatorisk perspektiv. Hvilken systemisk indflydelse får det, og hvilken forandring og forskel gør det for peermedarbejdere, deres kolleger, patienter og pårørende? – v. Camilla Krogh og Line Myrup Gregersen, Enhed for Samskabelse, Psykiatrien i Region Nordjylland
  • Oplæg om deltagelsesprocesser i recovery og det aktive liv v. Dorte Nørgaard, centerchef ved Videnscenter om Handicap

Læringsdagen arrangeres af:
Frivilligcenter Silkeborg, DGI Midtjylland, PeerNetværket Danmark, Flere i Fællesskaber, Silkeborg Kommunes sektion Tværgående Sundhed, Konsulenthuset Cubion og Mentorland Lars Holmboe.

Læringsdagen er finansieret af Velux-fonden.

Se hele opslaget og find tilmelding her: Læringsdag om Recovery – Steder at høre til og måder at arbejde på | Silkeborg Kommune

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.