Sputnik: Mentor for udsatte unge 

Sputniks underviser- og mentorkorps støtter udsatte børn og unge, f.eks. i overgangen til videreuddannelse eller som en del af en inklusionsindsats i en skoleklasse. – ​Underviser- og mentorordningen har til formål at støtte, hjælpe og vejlede børn og unge, der har behov for en voksen, der er ”deres” voksen, ”deres advokat”, og som altid ser, forstår og arbejder ud fra børnenes og de unges præmisser og livsvilkår.

​Underviser- og mentorordning i København og Nordsjælland

Vores undervisere og mentorer tager ud, hvor behovet er. Vi har lige nu underviser- og mentorordninger i København, Frederiksberg og Nordsjælland, blandt andet Gentofte. Vi har mulighed for at tilbyde underviser- og mentorordning på det meste af Sjælland.​

​Kvalificerede og uddannede undervisere og mentorer

Alle Sputniks undervisere/mentorer er nøje udvalgt og ansat ud fra bl.a. deres uddannelsesmæssige baggrund, deres kompetencer, deres personlighed og deres engagement for lige præcis de mest udsatte og sårbare børn og unge.

Underviser- og mentorordningen har til formål at tilbyde undervisere og mentorer for udsatte børn og unge, der har behov for en professionel voksen i en periode af deres liv.

​​Vores undervisere og mentorer for børn og unge er uddannede inden for systemisk/narrativ teori og metode og arbejder professionelt og relationelt med udgangspunkt i forståelsen af den enkelte unge.

​Under uddannelsen har underviserne og mentorerne bl.a. fået:

 • Psykologisk indsigt – grundlæggende viden
 • Kendskab til forskellige diagnoser og adfærd, f.eks. ADHD, autisme, angst, depression og stress
 • Kendskab til forældresamarbejde og forældreansvar
 • Kendskab til misbrugsproblematikker
 • Samtaleteknik, coaching, lytteteknik
 • Mægling og konflikthåndtering
 • Indsigt i formål og mandat for en mentorordning

​Målet med mentorordningen er større selvstændighed

Vores undervisere og mentorer er altid parat til at give slip på børnene og de unge, når de er klar til at stå på egne ben.

​Relationen mellem undervisere / mentorer og børnene / de unge er et menneskeligt ligeværdigt forhold, men i samarbejdet er det altid underviseren eller mentoren, der har ansvaret for omsorg, tilgang, forståelse og udvikling af børnene og de unge. Vi er en underviser- og mentorordning med fokus på inklusion i større fællesskaber.

​Målgruppen for Sputniks underviser- og mentorordning

Underviser- og mentorordningen kan tilbyde undervisere og mentorer til udsatte børn og unge, som har behov for støtte, hjælp eller vejledning. Eksempler på børn og unge, der kan have gavn af underviser- og mentoordningen:

 • Udsatte børn og unge, der mangler et solidt voksennetværk.
 • Ensomme børn og unge, der har svært ved at danne relationer.
 • Børn og unge, der mangler redskaber til at magte den virkelighed de møder, hvad enten det er på skolen, på uddannelsesinstitutionen eller i fritiden.
 • Børn og unge, der har svært ved at komme op om morgenen, isolerer sig eller har skolevægring.
 • Børn og unge, der har brug for ekstra støtte i undervisningen i f.eks. en folkeskoleklasse, en specialklasse eller lignende.
 • Unge, der har behov for en mentor i overgangen fra skole til ungdomsuddannelse eller behov for at blive fastholdt i en ungdomsuddannelse.
 • Børn og unge med ADHD, autisme, angst, depression, stress eller lignende diagnoser.

​Mentorer og undervisere kan have forskellige roller f.eks. være omsorgsperson, underviser, coach, socialpædagog, sparringspartner, døråbner, facilitator, rollemodel, rådgiver, positiv kritiker, guide, indpisker, praktisk hjælper, inspirator, mægler, videreformidler m.m. Rollen i mentorordningen afhænger af de mål, som vi sætter i samarbejdet mellem Sputnik, samarbejdspartneren, barnet/den unge og forældrene. ​

​Hvem kan benytte Sputniks underviser- og mentorordning?

Sputniks underviser- og mentorordning:

 • kan bruges til støtte for Sputniks egne elever og studerende
 • kan bruges af socialforvaltninger, skoler, uddannelsesinstitutioner, bosteder, efterskoler m.fl.
 • kan bruges til støtte for alle børn og unge, der har behov for en kvalificeret underviser/mentor.

Pris og vilkår aftales individuelt. Kontakt os gerne for en indledende snak om en underviser- eller mentorordning.

​Mentoruddannelse – vil du være mentor for unge?

Se også Kursuscenter Sputniks mentoruddannelse. Mentoruddannelsen er obligatorisk for undervisere og mentorer i Sputniks underviser- og mentorordning, men tilbydes også til eksterne undervisere og mentorer.

Kilde: Mentorordning | Mentor for udsatte unge | København og Sjælland

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.