Ny MENTORGUIDE fås her

Jeg har jeg udarbejdet Mentorguiden i samarbejde med konsulenthuset Cubion A/S. Guiden kan downloades gratis ved klik på billedet.   Guiden giver blandt andet 10 gode råd til at styrke mentorsamtalen. Den er skrevet i forhold til integrationsindsatsen, men kan fint anvendes af mentorer der arbejder med andre indsatser.

Her et uddrag fra guiden:

En god mentor er én, der anerkender de problemstillinger, som mentee ønsker at finde svar på.

Udgangspunktet for at mentee har lyst til at åbne sig og modtage din støtte er, at du som mentor søger at forstå mentees situation, og anerkender hans eller hendes behov.

Den gode mentor skal kunne rumme mentee og rette opmærksomheden mod hende eller ham.

Som mentor skal du kunne nedtone trangen til at henføre opmærksomheden på dig selv og dit liv ved at skabe rum, hvor der primært fokuseres på mentees udvikling.

Den gode mentor skal holde ud og holde af at stå i baggrunden og have en tilbagetrukken rolle.

På jeres møder er det mentee, der er i centrum, mens du lytter og spørger ind til, hvad han eller hun fortæller. Ved at være lyttende kan du skabe rum for omtanke.

Den gode mentor er også en, der motiverer til at sætte forandring i gang.

Det er din opgave at hjælpe til selvhjælp ved at støtte og motivere mentee til at handle, uden at gøre tingene for ham eller hende.

Der er mange måder at være mentor på, men det vigtigste er at opbygge tillid.

Hvis der ikke er tillid, sker der ikke noget som helst. Tillid forudsætter, at begge parter anerkender hinanden som ligeværdige mennesker. Som mentor er du muligvis den, der har mest overskud mentalt, økonomisk og måske uddannelsesmæssigt. Tillid forudsætter, at begge parter accepterer uligheden og bruger den til noget i mentor-forløbet. Det er ikke kun dit ansvar. Mentee skal også se sig selv som ligeværdig. Og det kan du hjælpe med.

Guiden kan downloades ved klik på billedet øverst, eller her

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.