Spor i mentorlandet

FyretPerspektivskifte i psykosocialt arbejde – kompetent, rummelig frivillighed

Deltagere mødes fire hele dage med ca. halvanden måneds mellemrum. Deltagerne der inviteres er overvejende højere-uddannede psykisk sårbare. Formålet er at deltagerne inddrages i et lærende fællesskab og gradvist tager ejerskab og sætte deres personlige ressourcer i spil på en ny måde.

Den enkelte matches og indgår i mentorlignende relationer i de tre perioder mellem de fire mødegange. Alle deltagere kan både være mentorer og hovedpersoner. Det vil sige at alle får mulighed for at få en mentor, men også selv at være mentor for andre. En hovedperson kalder vi den der får en mentor.

Projektet er støttet økonomisk af forsøgsmidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (Tips- og Lottopuljen) og strækker sig over 10 måneder.

Deltagene får en viden om mentorlignende relationer og mulighed for at udvikle faglige viden og personlige kvaliteter. De lærer at bruge personlige ressourcer på en ny måde. Det vil sige at sætte det i spil som betyder noget for den enkelte.

Der arbejdes i et lærende mentornetværk hvor målet er, over tid, at bliver i stand til at mestre nye udfordringer. Deltagerne får mulighed for at udvikle faglighed på en ny måde. Enten i retning af frivilligt socialt arbejde eller i retning af lønnet arbejde/ selvstændig virksomhed.

Eksperimentet bygger på eksisterende udviklingsarbejde og nyeste forskning om inkluderende mentorering. Det relationelle arbejde vil være båret af gensidighed, empowerment, resonans, improvisation og psykosocial læring. Vi kalder det kompetent, rummelig frivillighed.

Vi vil i projektperioden arbejde på at bane vejen for et flerårigt forsknings- og udviklingsprojekt baseret på indhøstede erfaringer. Vi ønsker og håber at kunne inddrage interesserede deltagere i længerevarende aktiviteter som deltagere og medforskere.

Lars Holmboe og Michael Freiesleben

August 2014

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.