Socialpolitik: Brugerne tør åbne sig mere op over for de frivillige | Information

“For nogle uger siden mødte jeg en af de unge, som vi så ofte taler om. En ung kvinde, der var droppet ud af sin uddannelse, og som kæmpede hårdt med ensomhed, psykiske problemer og en stærk følelse af at være uden for fællesskabet. For mig er Emma et meget rammende billede på de komplekse sociale problemer, vi som samfund står over for.

Derfor er det også med hende i tankerne, at jeg med stor interesse har fulgt de forskellige bud på, hvor socialpolitikken skal hen her i Informations spalter.

Jeg synes, der har været virkelig gode tanker fra både børne- og socialministeren og andre stærke stemmer på feltet. Men jeg synes, der er en helt central pointe, som fortjener mere opmærksomhed. Nemlig at en stærkere frivillig social sektor er et af de vigtigste svar på, hvordan vi kan hjælpe unge som Emma og andre udsatte og sårbare borgere bedre.

For mig at se er det på tide, at vi løfter blikket og kigger bredere ud. Ud i civilsamfundet. De sociale problemer, vi står over for i dag, er på mange måder anderledes og mere komplekse, end de problemer vores velfærdssamfund blev designet til at løse. Jeg er sikker på, at mange af de nye problemer løses bedst i et tæt og stærkt samarbejde med den frivillige sociale sektor.

De problemer, som blandt andre Emma kæmper med, kan ikke løses af sagsbehandleren på kommunen eller nede i det lokale jobcenter alene. Her er der brug for noget af det, de frivillige sociale tilbud kan. Der er brug for tilbud som for eksempel Ventilen. Her kan ensomme unge møde andre unge, de kan spejle sig i, og de får mulighed for at blive en del af et fællesskab, som de føler sig set og anerkendt i.

Så når Niels Plough i sin kronik 7. april foreslår, at socialpolitikken skal være et mere centralt politikområde, og Per Schultz Jørgensen 21. april vil have den enkelte borger mere i centrum i den offentlige indsats, er jeg sådan set slet ikke uenig. For mig at se er det bare et alt for smalt blik.

De frivillige udfylder tomrum

Den frivillige sociale sektor kan noget helt særligt, og den kan udfylde noget af det tomrum, den nuværende indsats efterlader.

De frivillige kan bl.a. tilbyde et mere ligeværdigt forhold til borgeren. Når man ikke er en del af et myndighedssystem, som registrerer og sanktionerer, tør brugerne åbne sig mere op og kan få større værdi af den menneskelige relation.

Det er f.eks. tilfældet, når familievennerne i Home-Start giver praktisk hjælp i hjemmet og har tid til en snak og på den måde er med til at forebygge kriser i pressede småbørnsfamilier. Og når et tilbud som Danners telefonrådgivning hjælper den voldsramte kvinde, der ikke tør gå til myndighederne af frygt for at få fjernet sine børn.

Det er vigtigt at slå fast, at de frivillige ikke skal overtage fagprofessionelles vigtige arbejde. Det hverken kan eller skal de. Mit bud er ikke en ultraliberalistisk drøm om, at en frivillig social sektor kan gøre de offentlige tilbud overflødige. Al viden på området peger på, at de lande, der har et stærkt offentligt socialt sikkerhedsnet, også er de lande, hvor den frivillige sociale sektor har de bedste vilkår.

Tre problemer skal overvindes

Det er derfor helt nødvendigt, at både de offentlige tilbud og de frivillige sociale organisationer får de bedst mulige betingelser. Det har de ikke lige nu. Jeg ser særligt tre problemer i den socialpolitiske indsats, som lige nu står i vejen for, at vi kan hjælpe vores udsatte og sårbare grupper bedre.

Det første problem er den måde, vi anskuer sociale problemer på. Alt for ofte bliver der talt om de sociale udfordringer som byrder. Byrder for statskassen, kommunekassen, skatteborgernes pengepung. Og derfor bliver målet implicit noget, der handler om at komme af med de byrder. Målet bliver at gøre borgerne til duelige soldater i konkurrencestaten geledder.

Den tilgang har jeg blandt andet set udfoldet i en stor dansk kommune, der helt åbent sagde, at beskæftigelse er løsningen på alle sociale problemer. I min optik er målet med socialpolitikken altså ikke bare at få borgerne i arbejde, men at de helt grundlæggende har det godt.

Source: Socialpolitik: Brugerne tør åbne sig mere op over for de frivillige | Information

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.