Sociale mentorer i socialpsykiatrien i Roskilde

Social mentorstøtte er et tilbud til dig, der er på kontanthjælp, sygedagpenge eller tilknyttet Ungeguiden i Roskilde Kommune, og som ønsker støtte til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. En social mentor kan støtte dig i en arbejdsmarkedsrettet indsats, eksempelvis i at deltage i aktiviteter og møde op til samtaler angående ansættelse, praktik eller uddannelse.

Hvis det er nødvendigt, kan din mentor hjælpe dig med at skabe overblik i hverdagen og organisere opgaver. Din mentor kan eksempelvis støtte dig til:

  • Opfølgning på lagte planer / planlægning af videre handling
  • At skabe overblik over din økonomiske situation. Hjælp til betaling af regninger mv.
  • Arbejde med at få struktur på din hverdag og en forbedret boligsituation
  • Afklaring af mulighed for børnepasning
  • Generelle samtaler om problemer, der fylder i din hverdag
  • At arbejde med at mestre psykiske udfordringer
  • Eller…

Forventninger til dig

Du skal være indstillet på, at forløbet med støtte fra en social mentor er et samarbejde. Tilbuddet tager udgangspunkt i dine ressourcer, og du forventes aktivt at bidrage til at realisere den lagte plan.

Praktisk om social mentorstøtte

Social mentorstøtte tager udgangspunkt i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 31 b.

Et mentorforløb starter med en samtale mellem dig, den sociale mentor og din sagsbehandler fra Jobcenter Roskilde. Samtalen omhandler jobcenterets krav, dine ønsker og forventninger samt en afklaring af, hvad du har behov for støtte til. Forløbet munder ud i en skriftlig aftale, der beskriver formålet med støtten, kontaktoplysninger på din mentor, forløbets varighed og hvor mange timer du har med mentor.

Hvis du mener, at du er omfattet af målgruppen og ønsker støtte til at komme i job og uddannelse, kan du tage kontakt til din sagsbehandler i Jobcenter Roskilde.

Kilde: Sociale Mentorer – Socialpsykiatrien

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.