Social mentor til unge med ADHD under uddannelse

SocialI udviklingsprojektet ”Fastholdelse af unge med ADHD eller lignende adfærd i ungdomsuddannelse” i Vejle Kommune har man ydet en social mentorindsats med det formål, at de unge har lært at håndtere kognitive og følelsesmæssige udfordringer og sikre et forholdsvis stabilt fundament omkring bolig, økonomi, dagligdags gøremål.

Der har været fokus på, at mentoren bliver en del af undervisningsrummet ligesom lærere m.v., og at der skabes et godt samarbejde med de relevante undervisere, så man indgår i et team omkring eleverne. Den sociale mentorindsats har også inkluderet støtte udenfor skoletiden. Mentoren har, efter behov, blandt andet ydet støtte til at komme op og af sted om morgenen, holdt motiverende samtaler og givet vejledning og støtte vedrørende boligforhold og økonomi.

I kombination med gruppebaseret mestringsundervisning har den sociale mentorindsats været med til kraftigt at reducere frafaldet af elever med ADHD eller ADHD lignende vankeligheder, og er efterfølgende blevet fastforankret i Vejle Kommunes tilbud.

Læs mere her.

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.