Social ansvarlig studerende som frivillige mentorer på AU

GIFlogoColorSmallÅrhus Universitet – Mentor100 er et eksklusivt program – kun for 100 alumner og 100 kandidatstuderende. Ved at være mentor er mentoren med til at give det videre med sin sparring, input og gode råd. Vi opfordrer desuden de studerende til at gøre det samme, ved at give dem muligheden for selv at blive mentorer for andre unge – eller ved andre former for frivilligt arbejde.

Målet med denne del af programmet at øge de studerendes sociale ansvarlighed ved selv at være frivillig. Vi faciliterer kontakten mellem de studerende og forskellige frivillige organisationer. Hvis den studerende vælger at blive mentor/frivillig får han/hun muligheden for at se den anden side af et mentorforhold og agere sparingspartner og dele ud af egne erfaringer om f.eks. uddannelsessystemet. På kort sigt er formålet med denne del af mentorprogrammet, at de studerende ”gi’r det videre”, og på lang sigt udvikler de studerende vigtige kompetencer, som de kan benytte i fremtiden.

Læs mere her.

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.