Mentor – Mentee med psykisk sårbarhed – Skriv en anmeldelse!

Materialer, som du kan anvende til at klæde mentor på til at arbejde specifikt med mentees med psykisk sårbarhed. Brug dem i det daglige arbejde eller i undervisningsbrug. Du kan også gå ind på CABIs side, link nederst:

Materialerne nedenfor henvender sig konkret til virksomhedsmentorer, som kan anvende værktøjerne i deres daglige arbejde med mentee:

Du kan anvende filmene og scenarierne som inspiration i dit løbende samarbejde med virksomhedsmentorer:

  • Medbring eller henvis til materialesamlingen, når du skal holde møde på en konkret virksomhed med en mentor, som har en mentee med psykisk sårbarhed. Henvis til dette link:www.cabiweb.dk/virksomhedsmentor – det leder mentor direkte ind til de konkrete redskaber og inspirationsmaterialer.
  • Brug selv filmene og scenarierne til at blive bedre klædt på til dialogen med mentor, som skal løse mentoropgaven i virksomheden.
  • Anvend materialerne i undervisningen, hvis I tilbyder kurser for virksomhedsmentorer i dit jobcenter eller afholder netværksmøder. (Se anvisning for undervisningsbrug nedenfor.)

Undervisningsbrug – sådan gør du

Undervisningsmaterialet består af en PowerPoint-præsentation (klik på linket for at downloade).

Præsentationen indeholder link til de fem film, efterfulgt af diskussionsspørgsmål og noter til hver enkelt film, som du kan arbejde med, når du skal klæde en mentor på til at arbejde med en psykisk sårbar mentee.

I præsentationen finder du også en side med en række refleksionsspørgsmål i relation til det at passe på sig selv som mentor, en side med spørgsmål, der fokuserer på forventningsafstemning – med jobcentret og med mentee.

Kilde: Cabi – Mentor – Mentee med psykisk sårbarhed

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.