SFI:Evaluering af mentorordning

Evaluering af mentorordning marts 2015

1510-forsideweb

Udgiver: SFI
Udgivelsesdato: 17.03.2015
Sprog: Dansk
ISSN: 1396-1810
ISBN: –
e-ISBN: 978-87-7119-291-9
Sidetal: 146

Hent rapporten i pdf  ved klik på billedet eller klik  her

Formålet med denne rapport er at give et detaljeret og aktuelt billede af mentorordningens anvendelse, herunder de involveredes vurdering af ordningen.
Undersøgelsen viser blandt andet, at mentorordningen primært bruges til borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet og har komplekse sociale eller personlige problemer. Det betyder, at mentorernes arbejde ofte bliver af social karakter, hvor de hjælper borgerne med i det hele taget at få hverdagen til at hænge sammen.

Derudover har deltagerne i mentorordningen en vidt forskellig opfattelse af, om ordningen virker efter hensigten. 81 procent af de interviewede mentorer vurderer, at borgerne er blevet bedre til at klare de udfordringer, der var årsagen til tildelingen af en mentor, mens det kun er tilfældet for 37 procent af borgerne.

I alt indgår der 43.485 personer i analyserne.