SFI: Der er plads til flere udsatte på arbejdsmarkedet

GIFlogoColorSmallHver fjerde danske virksomhed har ansatte i støttet beskæftigelse, fx i fleksjob eller løntilskud. Der er plads til flere udsatte på arbejdsmarkedet, viser en ny SFI-rapport: Omkring en femtedel af de virksomheder, der i dag ikke har ansatte med nedsat arbejdsevne, vurderer, at de både har rammerne og økonomien til at få det. For de øvrige er det særligt bekymringen for, hvordan en sådan kollega vil fungere på arbejdspladsen, der forhindrer en ansættelse.

 

Kilde: Der er plads til flere udsatte på arbejdsmarkedet

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.