Seks anbragte børns forslag bliver godt modtaget på Christiansborg – politiken.dk

Det skal undersøges, om alle anbragte børn kan få sig en frivillig mentor som støtteperson. Sådan lyder det fra socialordførerne i et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre og Alternativet, som alle udtrykker interesse i en landsdækkende mentorordning for anbragte børn.

Dermed tyder alt på, at en mentorordning kommer til at indgå i de kommende forhandlinger om en reform på tvangsanbringelsesområdet.

Diskussionen om en mentorordning kommer på baggrund af statsminister Mette Frederiksens nytårstale. Her brugte hun over halvdelen af sin tale på at snakke om udsatte børn. De børn, der er født i ustabile hjem med forældre uden de fornødne kompetencer til at sikre barnet en tryg barndom. Dem vil statsministeren fremover i højere grad have tvangsfjernet.

I talen omtalte Mette Frederiksen en Kronik skrevet af seks anbragte børn. Heri kommer de med 10 gode råd til politikerne om, hvordan man forbedrer forholdene for anbragte børn. Og mindst et af dem kan se ud til at blive til virkelighed i den nærmest fremtid.

»En mentor er en frivillig voksen, som er sammen med dig, fordi hun eller han gerne vil. Og ikke fordi hun eller han får penge for det. En mentor er et trygt rum og en stabil voksen, der er der, når du har brug for det«, skrev kronikørerne 23. november i Politiken.

Og det forslag modtages altså positivt på Christiansborg.

»Jeg vil ikke afvise, at det kunne være en god ide med en mentorordning«, siger Venstres socialordfører Anni Mathiesen: »Vi ved, at det er en gruppe unge mennesker, som har brug for en håndsrækning på forskellig vis. Så i Venstre er vi helt klart positive i forhold til at få en drøftelse af, hvordan vi kan få det gjort bedre for de anbragte børn«.

»Jeg går ud fra, at vi skal drøfte hele området i det kommende folketingsår, og det er da oplagt at inddrage det, de anbragte børn selv foreslår«, siger Brigitte Klintskov Jerkel fra Konservative.

»Vi skal stå på børnenes side og hjælpe tidligere og bedre end i dag. Jeg hører fra anbragte unge, at mentorer kan være en vigtig støtte i hverdagen, og de erfaringer vil vi selvfølgelig tage med i vores videre arbejde«, siger Astrid Krag i en skriftlig kommentar.

Frivillige skal støttes økonomisk

Også hos Radikale Venstre er man positive over forslaget om, at anbragte børn tildeles en frivillig voksen.

»Det er rigtig centralt at få frivillige ind over og få lavet et netværk, som er mere frivilligt baseret, så ikke alle voksne, de møder, er myndigheder, men faktisk også bare kan være venner, man kan have et fortrolighedsforhold til, uden at det påvirker ens sag«, siger Rasmus Helveg Petersen fra Radikale Venstre.

Den holdning deler Torsten Gejl fra Alternativet.

»Jo bedre kommunerne er til at holde sig usynlige og formidle deres viden over i reelle frivillige netværk, jo bedre er det«, siger Torsten Gejl og fortsætter:

»Forslaget er en supergod idé. Men jeg går ud fra, at der skal bruges penge på det her. De penge skal bruges til at facilitere frivillignetværkene. Der skal være nogle kontaktpersoner, som binder det hele sammen, og de er nødt til at have fast økonomisk grund under fødderne«, siger han.

Inden Venstres Anni Mathiesen vil lægge sig fast på en model, vil hun se, hvad regeringen selv gør sig af tanker. Hun ser dog selv, at det nok bliver kommunerne, der skal stå med ansvaret for en sådan ordning.

»Det er jo også er i kommunerne, at man så skal finde de frivillige folk. Man er jo også nødt til at sikre, at de frivillige kan håndtere opgaven, har en ren straffeattest og så videre«, siger Anni Mathiesen.

Source: Seks anbragte børns forslag bliver godt modtaget på Christiansborg – politiken.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.