Seje kvinder hjælper andre ud af ensomhed – Avisen.dk

Bydelsmor. Den titel bryster mere end 600 kvinder fordelt i hele landet sig af. Som bydelsmor bliver man uddannet til at hjælpe indvandrerkvinder med at falde til i Danmark. Opgaven er ulønnet. Projektet havde sin spæde start i 2007 og har siden vokset sig stort og stærkt. I dag består netværket af 41 nationaliteter.

Og det har god effekt, slås det fast i en evaluering, analysebureauet Deloitte har lavet i samarbejde med Bydelsmødrenes Landsorganisation i 2015.

Ifølge evalueringen gavner projektet ikke blot kvinderne, der modtager hjælp. Også bydelsmødrene – som oftest selv har en anden etnisk baggrund – får meget ud af deres nye rolle. Nemlig større selvtillid, en stærkere tilknytning til lokalområdet og mod på at løse udfordringer.

– Det er en rigtig god idé. Alle uanset etnicitet og køn har brug for rollemodeller, de kan spejle sig i. Det har flygtninge selvfølgelig også, siger Else-Marie Ringgaard, ekspert i integration og projektchef i Integrationsnet, der er en del af Dansk Flygtningehjælp.

Læs hele artiklen her: Seje kvinder hjælper andre ud af ensomhed – Avisen.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.