Rotary starter mentor-og udviklingsforløb for unge mellem 16 og 18 år | jv.dk

Et nyt mentor- og udviklingsforløb for unge med anden etnisk herkomst end dansk er startet af Hertug Hans Rotary Klub. Forløbet er en overbygning på et forløb, som Den Sociale Helhedsplan står bag. Målet er, at de unge skal finde den rette uddannelses- eller jobhylde.

– Vi har længe gerne villet blive bedre til at anvende de kompetencer og ressourcer, der findes i vores klub til gavn for det lokalsamfund vi er en del af, fortæller Rolf Ebbesen, der er præsident i Hertug Hans Rotary klub

og fortsætter: – Med det program vi sætter i søen, håber vi at kunne skubbe lidt i den rigtige retning i forhold til nogle af de udfordringer, vi har i vores lokalområde.

Præsident Rolf Ebbesen håber, at programmet kan være en inspiration – både for de unge, der deltager i projektet, men også for Hertug Hans Rotary Klub.

Netværk

Programmet varer i et år og målet er, at det skal styrke den enkeltes mulighed for at træffe de rigtige valg af uddannelse- og jobvalg ved hjælp af de kontakter og det netværk, som de får igennem Hertug Hans Rotarys program.

En vigtig del af programmet er også, at deltagerne skal kunne fungere som ungdomsambassadører i forhold til deres jævnaldrende.

I programmet bliver der trukket på både erfaringer og kompetencer, som findes hos klubbens medlemmer. Det er Jann Nielsen, som har haft en lang karriere som styrmand og kaptajn og har mange års erfaring med at lede arbejdet om bord på skibe, og Ingolf Bak, som i mange år har været leder og rådgiver indenfor byggesektoren, der er de primært ansvarlige for at afvikle programmet.

Anne Rosenquist, boligsocial medarbejder i Hjemegn 6100 under Haderslev Boligselskab og HAB, har været tovholder på det forløb, som programmet bygger oven på. Hun er tilknytte forløbet for at inspirere og for at sikre, at der er en forbindelse til den efterfølgende indsats.

De unge skal som et led i programmet blandt andet deltage i både møder og arrangementer hos Rotary og med på virksomhedsbesøg.

Uddannelsesforløbet afsluttes med et modul i juni 2021, hvor deltagerne skal fremlægge på et Rotary medlemsmøde.

– Vi glæder os til at komme i gang med forløbet, siger Rolf Ebbesen.

Når projektet er slut, så vil Hertug Hans Rotary sammen med deltagerne evaluere forløbet for at finde ud af, om projektet skal fortsætte fremover.

Source: Rotary starter mentor-og udviklingsforløb for unge mellem 16 og 18 år | jv.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.