Røde Kors-projekt: 24 millioner kroner og en masse frivillige mentorer.

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter projektet med 24 millioner kroner over fem år. Pengene skal gå til at skabe rammer om frivilligheden og aktiviteterne for de involverede familier.

Med de ingredienser håber Røde Kors at finde opskriften på at bryde den negative sociale arv i et nyt projekt ved navn “Familien i fokus”.

Her skal frivillige hjælpe sårbare familier med at skabe sociale relationer og bringe forældrene tættere på arbejdsmarkedet.

– Vi har gode erfaringer med projekter, hvor alting er håndholdt. Det er ikke systemer, vi arbejder i her. Det er menneske til menneske, lyder det fra Ladekarl.

– At det ikke er en sagsbehandler, gør, at der bliver en anden relation mellem mennesker, når det er noget, man gør af lyst. Det giver en effekt, fordi der er en anden tillid.

Generalsekretæren forklarer, at Røde Kors har lavet lignende projekter med flygtninge og familier, der skulle integreres. Men det er første gang, at organisationen arbejder med udsatte danskere på den måde.

Helt konkret skal 500 familier have en “familiestøtte”, som hjælper med børnenes deltagelse i fritidsliv, håndtering af digitale platforme som e-boks og hjælper til med samarbejdet med institutioner og myndigheder.

Derudover skal mindst 250 forældre kobles til en mentor, der skal være med til at skabe forbindelse mellem familierne og arbejdsmarkedet.

Røde Kors skal ikke selv stå for evalueringen af projektet. Det skal Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Alligevel har organisationen gjort sig nogle tanker om, hvad projektet skal munde ud i.

Mindst 60 procent af de 250 forældre skal være tilknyttet en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution efter et år. Efter to år skal 50 procent af børnene have forbedret deres faglige niveau i skolen.

– I bedste fald kan vi udvikle en ny model til at få nogle af de mest sårbare i Danmark aktiveret i forhold til arbejdsmarkedet, siger Anders Ladekarl.

 

Kilde: Røde Kors-projekt skal bryde social arv i sårbare familier | Information

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.