Robuste medarbejdere ødelægger velfærdsstaten 

Færre ressourcer og højere produktivitetskrav skaber efterspørgsel på ansatte, der er villige til at gå på kompromis med deres faglighed og samvittighed. Det giver en arbejdskultur, hvor det stigende pres lægges på den enkelte, og hvor loyalitet er lig tavshed. Det mener Ole Fogh Kirkeby, professor i ledelsesfilosofi på CBS.

Robuste medarbejdere er et hit. Danmark har brug for robuste pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter.

Det indtryk efterlades man med, når man læser stillingsannoncer igennem på en lang række jobportaler, hvor begrebet ofte fremtræder. Deri ligger der en implicit forventning om, at medarbejdere er villige til at underkaste sig ledelsens mindste instruks, at loyalitet til arbejdspladsen handler om at tie problemer ihjel, at stress er et individuelt problem og et tegn på, at man ikke kan klare mosten. Det mener Ole Fogh Kirkeby, som er professor i ledelsesfilosofi på CBS og aktuel med bogen ’Robusthed, skrøbelighed og det generøse lederskab’. Her analyserer han konsekvenserne af begrebet på baggrund af mange års erfaring med undervisning af offentligt ansatte og mellemledere.

Læs hele artiklen

Kilde: Professor i ledelsesfilosofi: Robuste medarbejdere ødelægger velfærdsstaten – politiken.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.