Relationer i bevægelse – skabe bæredygtige relationer

De kommende år er jeg aktør i dette projekt som jeg har været med til at udvikle sammen med –  Frivilligcenter Silkeborg, Peer-netværket Danmark, DGI-Midt og Cubion A/S.

Formålet med projektet er, at flere psykisk sårbare gennem deltagelse i frivilligt foreningsliv fremmer recovery og egen livsmestring.

Med baggrund i designtænkning vil projektet i samarbejde med en gruppe psykisk sårbare udvikle metoder, der understøtter muligheder for, at de bliver inkluderet i det brede frivillige arbejde i Silkeborg Kommune.

Gennem eksperimenter, udviklet af deltagerne og i samarbejde med en række frivillige foreninger, vil projektet skabe lærende fællesskaber baseret på mulighederne for, at de psykisk sårbare kan genvinde magten og kontrollen over eget liv.

Der er tale om et metodeudviklende pilotprojekt som støttes økonomisk af Velux Fonden.

Efterhånden som vi støder på ny og brugbar viden beretter jeg om den indhøstede læring her på siden.

Vi er startet 1. oktober  2020

Lars Holmboe

MENTORLAND

 

 


 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.