Relationel Praksis | Forlaget Mindspace

Temanummeret er dedikeret til at beskrive de gode erfaringer fra et stort udviklingsprojekt i Billund Kommune – „Sammen finder vi ud af det“. Med ambitionen om at skabe et nyt samarbejde med borgere og andre aktører, bidrager „Sammen finder vi ud af det“ til udviklingen af en ny velfærdstænkning og –praksis i kommunen, hvor borgerens ønsker til eget liv og egne kompetencer er blevet sat i centrum for den kommunale indsats.

Årets første nummer af Relationel Praksis er denne gang et temanummer med titlen: “MOD MERE OG BEDRE VELFÆRD GENNEM DIALOGISK ORGANISATIONSUDVIKLING”.

Som altid er Relationel Praksis skabt som inspiration til praktikere fra praktikere inden for ledelse og organisationsudvikling – understøttet af relevante teoretiske modeller og perspektiver. Vi er stadig af den overbevisning, at praksis og teori – forskning og praksis bør ses som to sider af samme sag.

God læselyst.

Venlige hilsner
Redaktionsgruppen bag Relationel Praksis

Kan downloades gratis på linket herunder

Kilde: E-tidsskrift: Relationel Praksis | Forlaget Mindspace

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.