Recoverymentor til åbent Safe Ward afsnit

Jobnet

Åbent Safeward afsnit 19.2 Psykiatrisk Center København, søger en fantastisk  Recovery-mentor.

Afsnit 19.2 er et åbent safeward afsnit, med plads til 17 døgnindlagte patienter. Afsnittet er en del af Psykiatrisk Center København, og er placeret på Gentofte Hospital.

Afsnittet har som det første åbne afsnit i Region Hovedstadens Psykiatri implementeret Safeward interventionerne, der primært omhandler, hvad personalet kan gøre for at skabe et sikkert miljø for både patienter og personale og hvordan, personale og patienter i fællesskab reducerer og løser konflikter. Dette med henblik på at opnå et effektivt patient –personalesamarbejde.

Afsnittet, som blev etableret i 2015, er nu godt funderet og vi har fundet vores ståsted. Vi har skabt et afsnit, der er kendetegnet ved teamwork, lydhørighed og fællesskab og glæder os til dit bidrag, der skal være med til at gøre os endnu bedre.

Vi har således brug for dig, der har brugererfaringskompetencer og lyst til at arbejde målrettet med recovery-strategier.

Din opgave som recovery mentor vil primært bestå i et relations arbejde, hvor du på hensigtsmæssig og relevant vis, bringer dine erfaringer og oplevelser i spil i forhold til at være med til at indgyde håb om at komme sig for vores patienter efter et sygdomsforløb. Ligeledes skal du naturligvis værer åben for at dele ud af din viden og erfaringer til pårørende, kollegaer og for ledelsen på afsnittet.

Om dig:

Det er en fordel, hvis du selv har minimum en indlæggelse i psykiatrien bag dig. Vi forventer at:

  • Du har et helhedsorienteret syn på behandling og rehabilitering.
  • Du har evnerne og lysten til mentorarbejde med fokus på og forståelse for de mennesker, du skal hjælpe.
  • Du er udviklingsorienteret, udadvendt og kan igangsætte aktiviteter
  • Du er god til at have reflekterende samtaler med andre mennesker og er god til at lytte
  • Du er stabil og har gode samarbejdsevner og ikke mindst en god portion humor.

Ved ansættelsen tilbyder vi dig et grundigt introduktionsforløb, så du bliver godt rustet til opgaverne. Du vil naturligvis indgå i afsnittets fællesskab med mulighed for kollegial sparring og supervision men vil også blive tilknyttet et recovery mentor team bestående af andre recovery-mentorer ansat i Region Hovedstadens Psykiatri. Endeligt vil du indgå i et tæt sparrings – og supervisionsforløb med afdelingssygeplejersken.

Vi forestiller os, at du arbejder i afsnittet 25 timer ugentligt, hvor af nogle af timerne vil blive afsat til enkelte weekendvagter.

Løn forhandles individuelt på baggrund af dine tidligere erhvervede kompetencer. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen bilagt CV skal via link være os i hænde senest den 15. august kL. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdelse den 26. august.

Du kan få flere oplysninger om jobbet ved at kontakte afdelingssygeplejerske Mette Wallbohm Olsen Tlf.: 2686-8467 mail: Mette.wallbohm.olsen@regionh.dk

Der er 1 ledig stilling

Kilde: Find job detail

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.