Recovery-mentorer til på Psykiatrisk Center Glostrup

Vi søger en medarbejder med patienterfaring fra psykiatrien. Du skal indgå i en tværfaglig personalegruppe, hvor du som medarbejder med erfaringskompetence skal bringe dine egne erfaringer i spil overfor patienter, pårørende, kollegaer og ledere på afsnittet.

Tanken bag er, at ansatte en personale med erfaringskompetence. Det kan været et værdifuldt supplement til det øvrige personale, fordi de kan støtte patienterne ved, at give dem håbet samt dele ud af egne erfaringer og være levende beviser på, at det kan lade sig gøre at komme sig efter psykisk sygdom.

Funktionen har til hensigt, via bruger-til-brugerstøtte, at understøtte patientens recovery-proces og deltagelse i eget behandlingsforløb.

Hvad skal du lave?

Vi forestiller os, at du i samarbejde med det øvrige personale kan være med til at tage imod nye patienter, fungere som gruppeleder i recovery-grupper samt være med til at udarbejde kriseplaner i samarbejde med patienterne. Endelig skal du støtte patienterne i at etablere og vedligeholde kontakt til diverse instanser udenfor hospitalet, så de føler sig mest muligt inkluderet i samfundet.  Kort sagt: Støtte, vejlede og hjælpe patienter. Din daglige leder vil være afdelingssygeplejersken på afsnittet.

Ved ansættelsen tilbyder vi dig et grundigt introduktionsforløb, så du bliver godt rustet til opgaverne. Du vil få oplæring og indgå i et kollegialt fællesskab med rig mulighed for sparring og supervision – også i et team med de øvrige recovery-mentorer i Region Hovedstaden. I vil mødes for at udveksle erfaring og få supervision og kompetenceudvikling i forhold til mentorrollen. Du vil også få din egen mentor i afsnittet; en udvalgt medarbejder, som du primært kan henvende dig til, med de ting, der måtte være svære.  Du vil få peer – uddannelsen fra region hovedstaden hvis du ikke har den i forvejen.

Læs mere i opslaget

Source: Recovery-mentorer til afsnit 811 på Psykiatrisk Center Glostrup

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.