Recovery-mentorer søges

Region HovedstadenRegion Hovedstaden søger 2 medarbejdere med patienterfaring fra psykiatrien. Du skal indgå i afsnittets tværfaglige personalegruppe, hvor du som medarbejder med erfaringskompetence skal bringe dine erfaringer i spil overfor patienter, pårørende, kollegaer og ledere på afsnittet. Tanken bag er, at ansatte med erfaringskompetence kan være et værdifuldt supplement til det øvrige personale, fordi de kan støtte patienterne ved at være håbsgivende, dele ud af egne erfaringer samt være levende beviser på, at det kan lade sig gøre

Kilde: Ledigt job