Recovery-mentorer: Flere psykisk syge skal helbredes af tidligere patienter

Tidligere psykisk syge patienter skal i højere grad hjælpe nuværende indlagte, psykiatriske patienter. Region Hovedstadens Psykiatriudvalg har nemlig besluttet, at der skal bruges syv millioner kroner om året på den ordning, der er døbt ‘recovery mentorer’. Det er næsten dobbelt så mange penge, som der bruges i dag. De tidligere patienter kan bedre forstå, hvad de nuværende patienter går igennem, og derfor hjælper mentorordningen, fortæller Karsten Skawbo, formand for Region Hovedstadens Psykiatriudvalg.

– Nu kan de dele deres erfaringer og vise deres eksempler for de mennesker, der er syge, siger han.

Der er omkring 20 recovery mentorer i hovedstaden.

En af dem er Thomas Thomsen, der siden 2016 har været mentor på Psykiatrisk Center Glostrup.

Han har selv været indlagt med en bipolar sindslidelse og trækker nu på sin egen erfaring, når han skal hjælpe andre lettere igennem en indlæggelse.

– Mentorordningen kan hjælpe til, at man får mest muligt ud af sin indlæggelse, og samtidig forebygge fremtidige indlæggelser, mener han.

Den personlige samtale betyder alt

Thomas Thomsen var første gang indlagt på en psykiatrisk afdeling i 1998, og han ville ønske, at han selv havde haft en mentor.

– Det kunne have været dejligt. Mentorerne har langt mere tid til den personlige samtale, og det er det vigtigste redskab, mener han.

Mentorerne hjælper blandt andet de psykiatriske patienter med at etablere netværk, de kan bruge efter udskrivelsen.

De gode erfaringer fra ordningen med ‘recovery mentorer’ får Karsten Skawbo til at komme med en klar opfordring.

– Vi skal have vores psykiatri omstillet i en recovery-orienteret retning, siger han.

Recovery-mentorerne står også til rådighed for pårørende.

Kilde: Flere psykisk syge skal helbredes af tidligere patienter | København | DR

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.